en
Neprehliadnite


Aktuality

Poslanci mesta schválili na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva zámer previesť pozemky areálu bývalého kúpaliska a časť susediacich pozemkov spoločnosti Tekovská Kúria, s.r.o. patriacej miestnemu podnikateľovi Radovanovi Gondovi. Ten chce na uvedených pozemkoch postaviť multifunkčný športovo relaxačný areál za viac ako 3 milióny euro.

Čítať ďalej...


Mesto Nová Baňa nadviazalo v tomto roku partnerskú spoluprácu s chorvátskym mestom Nin. Pri tejto príležitosti mesto vyhlasuje súťaž o fotografiu z partnerského mesta NIN.

Čítať ďalej...


História Novobanského jarmoku sa začala písať v roku 1991. V priebehu týchto rokov sa jarmok „vypracoval“ na vyhľadávané kultúrne podujatie, ktorému sa kvalitou a kvantitou nevyrovná žiadne v širokom okolí.

Keďže celkovo ide o náročné kultúrne podujatie, mesto Nová Baňa v rámci Nadácie Slovenskej sporiteľne podalo projekt na získanie grantu s názvom NOVOBANSKÝ JARMOK.

Čítať ďalej...


Novobanský jarmok máme úspešne za sebou. Užili sme si nielen dni plné slnka, ale aj dobrej nálady či tanca. Mali sme možnosť vidieť výborný program, ukážky ľudovoumeleckých výrobcov a ich výrobkov a remesiel. A veru, zišli sa tu umelci nielen z Novej Bane, ale aj zo širokého okolia.

Čítať ďalej...

Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881