en
Neprehliadnite


Našim mamám

Našim mamám

Pri príležitosti Dňa matiek, ktorý si pripomíname druhú májovú nedeľu, mesto Nová Baňa pripravilo kultúrny program s názvom Našim mamám. Po úvodnom slávnostnom príhovore viceprimátorky mesta, Natálie Pinkovej, nasledovalo pásmo vystúpení. Darček pre všetky mamičky, tak nazvali svoje vystúpenie žiaci Základnej školy Jána Zemana, ktoré si pripravili pod vedením svojich pedagógov a vedúcich krúžkov, pani Pirháčovej, Pacalajovej, Bátorovej, Orgonášovej, Kuťkovej, Pšenákovej a pána Uhreckého.

S divadielkom Materinská láska sa nám predstavili žiaci Základnej školy svätej Alžbety, ktoré s nimi nacvičila pani učiteľka Raffajová. V závere tohto slávnostného programu vystúpil dievčenský spevácky zbor VOCE EUFONICO zo Základnej umeleckej školy v Novej Bani pod vedením Margaréty Žňavovej. Ich vystúpenie, Škovránok spieva, bol slávnostnou bodkou nedeľného popoludnia venovaného mamám.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800