en
Neprehliadnite


Centráci „RAJ NA ZEMI“

Centráci „RAJ NA ZEMI“

,,Raj na zemi“ – pod týmto názvom pripravilo Centrum voľného času v Novej Bani na 20. mája 2016 program pre rodičov a priateľov. Vďaka pestrému scenáru, talentovaným účinkujúcim, tvorivým pedagogickým a ostatným pracovníkom centra, obetavým dobrovoľníkom a krásnym kostýmom sme sa preniesli do rôznych štátov a hľadali raj na zemi.

Predstavili sme Vám všetky záujmové útvary, ktoré pracujú v Centre voľného času v Novej Bani počas celého školského roka 2015/ 2016. Umelecky sme toto podujatie pozdvihli prácami detí z výtvarnej súťaže ,,Dodekova Nová Baňa“. Na úvod všetkých privítala riaditeľka centra voľného času PaedDr. Tatiana Polcová, ktorá odovzdala slovo Paulínke a námorníkovi Danielovi. Paulínka bola zvedavá, kde je najkrajšie a najlepšie na svete, a tak ju námorník Daniel zobral na výlet loďou po rôznych krajinách. Navštívili sme spolu s nimi Írsko, a to s TS Zuzana. Odtiaľ sme sa plavili do Ruska s Novobanskými mažoretkami kadetkami, navštívili teplý Havaj, kde vystúpili najmenší tanečníci z tanečnej prípravky Žabky a Lienky. Z Havaja sme sa jedným veľkým oblúkom dostali až do troch krajín, a to Japonska, Brazílie za pomoci dvoch choreografií TS Zuzana a do Francúzska, kde nás zaviedli Novobanské mažoretky juniorky. Medzi návštevami rôznych štátov sa nám predstavili aj deti z krajiny olympionikov v podobe športových krúžkov. Boli to športovci stolnotenisti, atléti, lyžiari, plavci, mladí hasiči, florbalisti. Poslednou navštívenou krajinou bola Amerika, kde sa predstavili najstaršie dievčatá TS Zuzana. Na záver sa Paulínka spolu z Danielom vrátili do Európy, kde na nich čakali zástupcovia – deti záujmových útvarov centra voľného času, a to turisti, výtvarníci a deti z lego krúžku. Posledným číslom bolo tanečné vystúpenie DFS Novobanček. Paulínka a Daniel spoločne s deťmi krúžkov našli raj na zemi, a to v Centre voľného času.
Za odmenu sme všetkým našim centrákom pripravili vystúpenie Ela Hop. Ich divadelné predstavenie nás veľmi potešilo.
Pracovníci centra voľného času Vám ďakujú za vaše povzbudivé slová a množstvo poďakovaní.

Centráci ďakujú: mestu Nová Baňa, Technickým službám Nová Baňa, oddeleniu kultúry a informácií, Petrovi Zimanovi, Valérii Holej, firme AutoPaťo, Petrovi Lenčovi, Antonovi a Monike Medveďovým, Milanovi Polcovi, Ivanovi Lachkému, Stanislave Mlynárikovej, manželom Valachovičovým, Petrovi Budinskému, Rastislavovi Uhreckému, Ctiborovi Doubravovi, Andrei Kráľovej, Novobanskému dvoru na Tajchu, Adriane Kráľovej, Alexandre Tencerovej.

PaedDr. Tatiana Polcová

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800