en
Neprehliadnite


Dodekova Nová Baňa – 7. ročník

Dodekova Nová Baňa – 7. ročník

Dodekova Nová Baňa je výtvarná a literárna súťaž, ktorú každoročne organizuje Centrum voľného času v Novej Bani. Ide o jednokolovú súťaž. V tomto školskom roku 2015/2016 ide už o siedmy ročník. Určená je pre deti MŠ, ZŠ a osemročného gymnázia v obvode mesta Nová Baňa.

Cieľom súťaže je vytvoriť priestor na prezentáciu detskej tvorby, poukázať na skutočnosť, že výtvarný prejav dieťaťa je pre neho hrou, pri ktorej odhaľuje túžby, záujmy, reálny svet v ktorom žije.
Výtvarné a literárne práce hodnotili dve samostatné odborné poroty. Vo výtvarnej súťaži to boli PaedDr. Jana Melišková, PaedDr. Tatiana Polcová. V literárnej oblasti odbornú porotu tvorili Mgr. Anna Krauseová, Tatiana Lachká.
Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom výtvarno-literárnej súťaže je Centrum voľného času v Novej Bani. Autorkou je PaedDr. Tatiana Polcová. Spoluorganizátormi sú mesto Nová Baňa a Pohronské múzeum Nová Baňa.
Do súťaže bolo zapojených 96 výtvarných prác a 20 literárnych prác. Dodekova Nová Baňa si našla miesto medzi Novobančanmi. Po vystavení prác na plote centra voľného času ľudia idúci po chodníku spomalili krok, zastavili sa, čítali si literárne ukážky, prezerali a hodnotili výtvarné práce, pýtali sa pani učiteliek na nadané deti. Odpovedali sme a ešte stále odpovedáme na veľké množstvo otázok...
Dovoľte mi poďakovať vám, milé deti, ale hlavne pani učiteľkám za to, že Dodekova Nová Baňa si našla miesto vo vašej škole. Ďakujeme Pohronskému múzeu v Novej Bani, hlavne Mgr. Hane Zduchovej za spoluprácu a stály prísun historických informácií, mestu Nová Baňa a CVČ za krásne hodnotné ceny.

PaedDr. Tatiana Polcová
 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800