en
Neprehliadnite


Školy súťažili o pohár primátora mesta

Školy súťažili o pohár primátora mesta

V mesiaci máj sa v Základnej škole Jána Zemana v Novej Bani stretli sedemčlenné zmiešané štafetové družstvá, ktoré si prišli medzi sebou zmerať sily v Štafetovom behu novobanských škôl o pohár primátora mesta. Vyhlasovateľom behu je mesto Nová Baňa a organizuje ho v spolupráci so Základnou školou Jána Zemana.

Myšlienka zorganizovať toto podujatie sa zrodila práve v tejto škole, v hlave PaedDr. Vincenta Debnára, ktorý tu pôsobil aj ako učiteľ telesnej výchovy. Tento rok to bol už v poradí 25. ročník tohto podujatia a zapojili sa do neho družstvá z troch novobanských škôl. Po slávnostnom nástupe na školskom dvore, kde sa športovcom a športovým priaznivcom prihovorili Ing. Viktória Valachovičová, PhD., predsedníčka Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu, PaedDr. Vincent Debnár a Mgr. Dalibor Krupa, čestní členovia organizačného výboru, sa športovci presunuli na antukový ovál, kde výstrelom zo štartovacej pištole PaedDr. Vincent Debnár odštartoval štafetový beh. Za nadšeného povzbudzovania všetkých prítomných začal boj o dosiahnutie čo najlepšieho výsledku. V 25. ročníku Štafetového behu novobanských škôl o pohár primátora mesta sa víťazom stala Základná škola Jána Zemana s víťazným časom 4:30 min., z druhého miesta sa tešilo Gymnázium Františka Švantnera, ktoré dosiahlo čas 4:36 min. a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Základnej školy svätej Alžbety s výsledným časom 4:39 min. Zúčastnené štafetové družstvá boli ocenené víťaznými pohármi, medailami i diplomami, ktoré im odovzdala Ing. Viktória Valachovičová, Phd.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800