en
Neprehliadnite


TS - Letná banská univerzita (8. - 9. júl 2016)

TS - Letná banská univerzita (8. - 9. júl 2016)

Stredoslovenská oblasť je známa svojou výnimočnou baníckou históriou. Už v 14. storočí vznikol Zväz stredoslovenských banských miest, do ktorého patrili Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Pukanec, Nová Baňa, Ľubietová, Banská Belá a okolité obce. Boli významné najmä vďaka ťažbe drahých kovov, neskôr farebných kovov a železnej rudy, ale taktiež je nezanedbateľný ich vplyv na rozvoj banskej, úpravníckej, hutníckej techniky a technológie.

História týchto siedmich miest inšpirovala producenta projektu, spoločnosť Mana s.r.o. z Banskej Bystrice, k vzniku Letnej banskej univerzity, ktorá bude prebiehať od 8. do 9. júla 2016. Počas prvého ročníka sa jej ambasádorom stal herec Lukáš Latinák.
Do Letnej banskej univerzity sa môžu zapojiť deti od 9 do 14 rokov už počas týchto dní prostredníctvom Baníckeho zápisníka. Dvojčlenné tímy alebo jednotlivci sa na chvíľu stanú skutočnými baníkmi, geológmi, historikmi, dobrodruhmi a riešia na webovej stránke www.banskauniverzita.sk sériu populárno-náučných úloh. Spolu so „sprievodcami“, ktorými sú Slečna Kahancová, Vozík, Kladivko a večne nahnevaný Netopier, sa deti a tínedžeri postupne prekopávajú zadaniami zameranými na Geológiu a stavbu našej zeme, Mineralógiu, Históriu baníctva na strednom Slovensku, Technológiu tradičného baníctva, Banícku kultúru a etnografiu, Banícku akadémiu a banícke školstvo na Slovensku. Na tých, ktorým sa podarí vyriešiť všetky úlohy do 20. júna, čakajú rôzne ceny, ktoré môžu vyhrať pre seba, ale aj pre celú svoju triedu. Jednou z nich je aj prednostný vstup na Letnú banskú univerzitu.
Počas Letnej banskej univerzity (8. - 9. 7. 2016) môžu jej študenti nazbierať svoje vlastné geologické a banícke zážitky nad zemou, aj pod zemou. Jej program bude vyskladaný z rôznych prednášok, exkurzií a stretnutí so zaujímavými lektormi vo vybraných stredoslovenských banských mestách. Letná banská univerzita bude ukončená slávnostnou promóciou, počas ktorej spoznáme mená jej prvých absolventov.
Projekt Letná banská univerzita je realizovaný vďaka podpore Mesta Banská Bystrica. Viac informácií získate na www.banskauniverzita.sk alebo na facebookovom profile Letná banská univerzita.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800