en
Neprehliadnite


Európsky týždeň mobility 2016

Európsky týždeň mobility 2016

Ministerstvo životného prostredia, Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis vyzývajú samosprávy, aby sa zapojili do Európskeho týždňa mobility (ETM), ktorý sa uskutoční od 16. do 22. septembra 2016.

Do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete sa európske mestá zapoja už 15. ročníkom, ktorý je zameraný na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je „Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy“. Cieľom je povzbudiť samosprávy k zavedeniu a podpore opatrení udržateľnej mestskej mobility a umožniť občanom vyskúšať alternatívne spôsoby dopravy k užívaniu automobilových prostriedkov.

Nová Baňa sa už po druhý raz zapojí do Európskeho týždňa mobility. Tento rok sa zapojí  vo všetkých troch aktivitách.

21. septembra čaká Novobančanov slávnostné otvorenie novoinštalovaných cyklostojanov - jeden na Nám. slobody a druhý na Nám. sv. Alžbety. V tento deň sa zorganizuje aj aktivita „Deň bez áut“, ktorá bude spojená s prejazdom cyklistov a bežcov vymedzenými úsekmi novobanských ulíc.

22. septembra čaká aktivita udržateľnej mobility v súlade s hlavnou témou, do ktorej sa v rámci súťaže zapoja deti základných škôl a materskej školy, ktoré prídu do školy autobusom, pešo, na bicykli či kolobežke.

Tým, že mesto Nová Baňa splní všetky tri kritéria aktivít, stane sa zlatým účastníkom, čo ho oprávňuje uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016.  Víťazné samosprávy budú vyhlásené a ocenené dňa 11. októbra 2016 v Martine na VIII. ročníku národnej konferencie Cyklistická doprava– konferencia o cyklistickej doprave, cykloturistike a udržateľnej mobilite.

Mesto Nová Baňa

Presný harmonogram ETM v našom meste

Tlačová správa ku kampani na Slovensku

Propagácie zapojenia sa mesta v ďalších médiách

 

Európsky týždeň mobility 2016 v našom meste

Mesto Nová Baňa sa zapojilo do najväčšej a najrozšírenejšej kampane na svete – Európskeho  týždňa mobility (ETM), ktorá sa uskutočnila od 16. do 22. septembra 2016. ETM bol zameraný na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách. Jeho mottom pre tento rok bolo: „Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy“. Splnením všetkých troch aktivít v tomto ročníku: trvalé opatrenie, Deň bez áut, aktivita udržateľnej mobility – súťaž žiakov, sa naše mesto stalo zlatým účastníkom, čo ho oprávnilo uchádzať sa o Európsku cenu ETM 2016. 

Poďakovanie patrí všetkým účastníkom, ktorí sa do Európskeho týždňa mobility 2016 zapojili. Zároveň touto cestou ďakujeme firme AMAZONIT s.r.o. – ovocné sady, Tekovská Breznica za sponzorský dar. Vďaka poskytnutiu 700 ks jabĺk sme mohli odmeniť žiakov Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa, Základnej školy sv. Alžbety a Materskej školy Nábrežná 2 Nová Baňa, ktoré sa zapojili do súťaže v ekologickom príchode do školy. Poďakovanie patrí aj ďalším sponzorom podujatia za poskytnutie vecných cien do súťaže: Vojšín Šport, Papiernictvo Hoťapo, Zdravotinky, Balkánska zmrzlina a NORTHFINDER.

PhDr. Lenka Bieliková, projektová manažérka

 

Európsky týždeň mobility 2016 - vyhodnotenie kampane

Kampaň ETM 2016 sa 11.októbra v Martine slávnostne vyhodnotila, ocenili sa víťazi a ukončila sa.

Celkovo zapojených do kampane ETM 2016 bolo: 2 428 samospráv z celého sveta. Z toho zapojených na Slovensku: 47 samospráv (z 51 zapojených krajín sme sa umiestnili v počte zapojených samospráv na 10 miesto).

Do národnej súťaže dostali prihlášky z 18 samospráv.

Do kategórie "Aktívna samospráva" - 9 prihlášok/víťaz Mesto Trnava

Do kategórie "Efektívne trvalé opatrenie - 9 prihlášok/ víťaz Mesto Prievidza

Do kategórie "Originálna aktivita" - 7 prihlášok/ víťaz Mesto Lučenec

Do bonusovej kategórie "Originánálna tematická fotografia/poster" - 4 prihlášky/víťaz Banská Bystrica

Viac o slávnostnom vyhodnotení a o víťazných samosprávach sa dočítate v tlačovej správe: http://www.eurotm.sk/sites/eurotm.sk/files/prilohy/vysledky_kampane_etm_2016_na_slovensku_a_jej_sprievodnej_narodnej_sutaze.pdf

Porota mala veľmi ťažkú úlohu, lebo všetky prihlásené podujatia, alebo trvalé opatrenia boli naozaj vynikajúce a veľká vďaka patrí všetkým samosprávam, ktoré si dali tú prácu a poslali aj prihlášky. 

Záverom by som sa, v mene národného koordinátora (SAŽP), chcela všetkým srdečne poďakovať za aktívnu účasť v kampani, všetkým lokálnym koordinátorom, za dobre odvedenú prácu a aj za seba, by som sa chcela poďakovať za príjemnú spoluprácu s Vami. 

Nezabudnite ani na ETM, lebo budúci rok pokračujeme.

Budeme Vám vďační, ak nám pošlete návrhy, podnety, čo by sme v budúcom roku mohli/mali vylepšiť, akú pomoc by ste uvítali,...skrátka, každá rada, odporúčanie od Vás, je pre nás veľmi cenná.

Andrea Štulajterová, poverená koordináciou kampne ETM 2016

 

 

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800