en
Neprehliadnite


„Dotyky múz “

„Dotyky múz “

Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom usporiadalo už po tretíkrát podujatie „Dotyky múz“. K organizácii tohto podujatia inšpirovali jeho zamestnancov ľudia, s ktorými spolupracujú. Stretli sa tu zástupcovia jednotlivých žánrov záujmovej umeleckej činnosti, ako aj vzdelávacích podujatí, mediálni partneri, organizátori, spoluorganizátori, ktorí boli, ale aj naďalej sú nápomocní pri zabezpečovaní kultúrno-výchovných aktivít v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Organizátori nezabúdajú ani na tých, ktorí už nie sú medzi nami a počas svojho života aktívne prispievali k rozvoju živej kultúry. Slávnostne ich uvedú do Galérie osobností. Ako uviedla riaditeľka POS v Žiari nad Hronom Mgr. Helena Žňavová, „pri svojej práci stretávame mnohých obetavých i zanietených ľudí, ktorí vo svojom voľnom čase nezištne vytvárajú hodnoty. Rozvíjajú seba a svoj talent, aby po nich budúcim generáciám niečo duchovné zostalo. ,Dotyky múz’ je podujatie prinášajúce poďakovanie, úctu a ocenenie všetkým, ktorí svojou každodennou prácou tvoria nezničiteľné ľudské hodnoty. Toto podujatie je zároveň prejavom našej pozornosti a podpory za úsilie, vynaložené s láskou a pokorou, aby náš svet bol o niečo lepší a krajší.“

Počas slávnostného večera boli osobnostiam regionálnej kultúry odovzdané ďakovné listy. Z kategórie jednotlivci si ho prevzala aj naša rodáčka Jolana Palajová – výtvarníčka, Žiar nad Hronom, za dlhoročnú aktívnu prácu, osobitný prínos pre amatérske výtvarné umenie, jeho umelecký rozvoj a úspešnú reprezentáciu mesta Žiar nad Hronom i širšieho regiónu v regionálnych, krajských a celoslovenských súťažiach i súťažiach v zahraničí. V kategórii sponzor a podporovateľ regionálnej kultúry si ďakovný list prevzala spoločnosť Knauf Insulation Nová Baňa za významnú spoločenskú i finančnú podporu kultúrno-osvetových činností v oblasti neprofesionálnej živej kultúry so zameraním na uchovávanie ľudových tradícií, rozvoj záujmovej umeleckej činnosti – divadelníctva, výtvarníctva a iných žánrov – a za príkladnú podporu Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom.

Tohto spoločenského stretnutia nadšencov a aktívnych tvorcov miestnej a regionálnej kultúry, ktoré sa konalo 18. januára 2017, sa za mesto Nová Baňa zúčastnili Natália Pinková, zástupkyňa primátora mesta, a Mgr. Iveta Lukáčová, vedúca oddelenia kultúry a informácií mestského úradu.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800