en
Neprehliadnite


Na 33. ročník Novobanských heligonkárov sú pozitívne ohlasy

Na 33. ročník Novobanských heligonkárov sú pozitívne ohlasy

Po kine Vatra sa aj tento rok, presne 28. januára, rozniesli nádherné tóny heligóniek. Mesto Nová Baňa organizovalo už 33. ročník úspešného podujatia „Novobanskí heligonkári“, ktoré sa tentokrát nieslo v baníckom duchu. Toto zameranie súviselo aj s udalosťami, ktoré nás v roku 2017 čakajú. Spomeniem najprv 680. výročie prvej písomnej zmienky o osade Seunych, najstaršej zmienky o existencii vtedy ešte len baníckej osady. Práve z nej neskôr vzniklo mesto Nová Baňa. Udalosťou súvisiacou s baníctvom, ktorá nás v tomto roku čaká, je aj májové 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, tentokrát sa totiž bude konať práve v našom meste.

Podujatím „Novobanskí heligonkári“ sme sa teda snažili prebudiť baníckeho ducha v našom meste. Uprostred scény, na ktorej sa predstavilo viac ako 25 účinkujúcich, bol postavený „vchod“ do baníckej šachty s nápisom „Zdar BOH“, čo je banícky pozdrav, a vedľa neho sa vynímal naložený banícky „huntík“.

Je už zaužívané, že sa konajú dve vystúpenia po sebe, no aj napriek tomu bola o lístky aj tento rok núdza a kapacita kina bola úplne naplnená. Už pri príchode do kina si mohli návštevníci vypočuť tóny a spev novobanskej hudobnej skupiny REAX. Obomi predstaveniami sprevádzala Mgr. Jana Polcová, oblečená do baníckeho kroja. Na úvod znela pieseň „Baňa, baňa, Nová Baňa...“ v podaní Jozefa Suchého, ktorý vyšiel spolu s malým permoníkom spoza makety banskej šachty. Potom nás Janka spolu s Cecíliou Tencerovou, ktorá je autorkou scenára, a hercami Ľubicou Budinskou, Petrom Štrbom, Karolom Bartošom, jeho synmi – permoníkmi a dvoma tanečnými pármi folklórneho súboru Háj preniesli do rozkvitnutého mája a do príprav na majáles, ktoré spríjemňovali účinkujúci heligonkári. Medzi nimi boli už tradične niekoľkí domáci hudobníci. Vladimír Víglaský, Tibor Čík, Matthias Čík, Vladimír Adamec, Škvarkovci z Bukoviny, Štálania Matúš Šipikal, Daniel Štrba a Martin Holý boli odmenení veľkým potleskom svojich verných, nielen domácich fanúšikov. Z radov žiakov ZUŠ Nová Baňa sa predstavili Dávid Adamec a Michal Štaudner. Zavítali k nám, ako je už vo zvyku, aj heligonkári z iných kútov Slovenska, a to konkrétne Štefan Bašovský z Trnavy, Jaroslav Petrinec z Rimavskej Soboty, Pavel Liska z Dolnej Strehovej, Štefan Kubačák s vnučkou Katkou z Turzovky, Ján Žabčík z Novej Bošáce, Ladislav Skubeň zo Serede, Miloš Dubovský z Beluje, Miroslav Gužík z Tekovskej Brenice a napokon aj obľúbená Vlasta Mudríková z obce Skalité. Všetkým účinkujúcim veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na stretnutie na populárnom predstavení „Novobanskí heligonkári“ aj nabudúce. 

Mgr. Andrea Krovinová
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800