en
Neprehliadnite


Stredoškolské štúdium na Gymnáziu v Novej Bani zostáva zachované

Stredoškolské štúdium na Gymnáziu v Novej Bani zostáva zachované

Po problémoch s neodsúhlasením triedy stredoškolského štúdia v rámci Gymnázia Františka Švantnera v Novej Bani, dnes (13.2.2017) na rokovaní zastupiteľstva BBSK, poslanci jednohlasne schválili doplnenie VZN o určení počtu tried prvého ročníka stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok 2017/2018, o jednu triedu pre Gymnázium Františka Švantnera v Novej Bani, na návrh poslancov zastupujúcich okres Žarnovica.

S najväčšou pravdepodobnosťou tak bude možné otvoriť aj tento rok v Novej Bani stredoškolské štúdium na gymnáziu. K tomu je ešte potrebné, aby schvaľujúce uznesenie podpísal predseda BBSK Ing. Marián Kotleba a aby Úrad BBSK zaslal na Ministerstvo školstva žiadosť o pridelenie normatívneho financovania aj pre novo-schválenú triedu, čo na dnešnom stretnutí s primátorom Mesta Nová Baňa predseda BBSK prisľúbil s tým, že tak urobia čo v najskoršom termíne. S ohľadom na vyššie uvedené, je len na nás obyvateľoch Novej Bane a širšieho okolia, celého Žarnovického okresu, aby sme si možnosť študovať na novobanskom gymnáziu uchránili, prejavili mu dôveru a zverili gymnáziu a jeho pedagógom svoje deti na štúdium. Myslím, že gymnázium v Novej Bani počas svojej 60 - ročnej histórie vychovalo veľa vzdelaných, schopných a slušných absolventov a potvrdilo svoju stabilnú vysokú úroveň. Či bude gymnázium v Novej Bani písať ešte dlhú a slávnu históriu, máme v rukách my všetci. Vedenie školy, pedagógovia, študenti, rodičia, školská rada, primátor, zástupcovia mesta, absolventi, jednoducho všetci, ktorým na gymnáziu a na budúcnosti nášho mesta záleží.

Mgr. Ján Havran, absolvent Gymnázia Fr. Švantnera v Novej Bani a primátor mesta Nová Baňa
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800