en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli 2017

Do práce na bicykli 2017

  • Chodievate pravidelne či príležitostne do práce na bicykli ?
  • Chodievate naopak do práce autom a neviete sa odhodlať sadnúť na bicykel či osloviť aj svojich kolegov ?
  • Nechajte auto doma a vyskúšajte si s nami zdravší a ekologický spôsob dochádzania do práce.

Ak ste to nestihli v minulom roku, pridajte sa k nám teraz !
Po úspešnom priebehu posledných troch ročníkov celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktoré prispeli k poznaniu, že cesta do práce môže byť zdraviu, životnému prostrediu, ale predovšetkým dobrému pocitu prospešná,
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
vyhlasuje štvrtý ročník celonárodnej súťaže
„Do práce na bicykli 2017“

Súťaž prebieha v termíne od 1. do 31. 5. 2017, kedy 2 – 4 členné zaregistrované tímy z jednotlivých firiem a inštitúcií nášho mesta budú denne počas celého mesiaca dochádzať do práce na bicykli.


Registruje sa firma, inštitúcia, kde zaregistrované tímy pracujú a dochádzajú. Registrácia prebieha najneskôr do 5. 5. 2017 prostredníctvom registračného online formulára zverejneného na

www.dopracenabicykli.eu

Účastníci súťaže si sami svoje jazdy týždenne evidujú prostredníctvom na to určeného formulára na web stránke www.dopracenabicykli.eu

Po ukončení súťaže sa na lokálnej úrovni budú vyhodnocovať tri kategórie:

a) v prvej súťažnej kategórii bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia v uvedenom termíne spolu najazdili najviac kilometrov do práce a z práce, aj najlepší jednotlivec, ktorý v termíne od 1. 5. 2017 do 31. 5. 2017 najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,

b) v druhej súťažnej kategórii bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia v uvedenom termíne spolu uskutočnili najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne uskutočnil najväčší počet ciest do práce a z práce,

c) treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória, v rámci ktorej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci zo všetkých tímov, ktoré absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo najazdili počas súťaže minimálne 500 km na bicykli.

Spojme sa v súťažných tímoch, aby sme podporili trvalo udržateľnú mobilitu v meste a správnym dopravným prostriedkom na presun po meste vytvorili tak vhodnú alternatívu k individuálnemu motorizmu.

KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – štatút súťaže a bližšie informácie nájdete na

www.dopracenabicykli.eu
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800