en
Neprehliadnite


V Novej Bani sa oslavovalo baníctvo

V Novej Bani sa oslavovalo baníctvo

Osláviť baníctvo, pripomenúť si históriu baníctva, posilniť vedomie obyvateľov o jeho význame či prehliadnuť si banícke spolky. To boli ciele, ktoré malo naplniť 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska, ktoré tento rok organizovalo mesto Nová Baňa v spolupráci s Novobanským baníckym spolkom a Združením baníckych spolkov a cechov Slovenska.

Dni 19. – 21. máj sa teda niesli v znamení baníckych piesní a baníckych uniforiem. Na stretnutí sa zúčastnilo 8 banských miest a spolkov z Českej republiky, po jednom z Poľska a Maďarska a 36 spolkov zo Slovenska, čo je spolu takmer 800 oficiálnych účastníkov stretnutia. Okrem toho sa stretnutia zúčastnili aj 14 primátori a starostovia z rôznych miest a obcí.

Piatok v znamení čestných hostí

V piatok v doobedňajších hodinách sa konalo zasadnutie Prezídia Slovenskej baníckej spoločnosti a pokračovalo sa slávnostným zasadnutím Rady Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska. Pre primátora mesta Jána Havrana bolo cťou prijať na pôde mesta Nová Baňa bývalého prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča, ktorý sa zúčastnil slávnostného prijatia čestných hostí v kine Vatra, a mali sme tú česť si vypočuť jeho príhovor počas kultúrneho programu. Ako býva zvykom, kultúrny program odštartoval domáci interpret, tentokrát to bol novobanský zmiešaný spevácky zbor CANTUS MONTE REGIS, ktorý sa predstavil v pásme „Baňa, baňa, Nová Baňa...“ spolu s FSk Vinička, Jožkom Suchým, Dominikom Garajom a heligonkármi ZUŠ Nová Baňa, Petrom Kopernickým s veršovaným príbehom o Potterovom stroji a FS Háj s ukážkou baníckeho poriadku. V priestoroch kina Vatra sa uskutočnilo slávnostné prijatie čestných hostí a zástupcov delegácií primátorom mesta Nová Baňa. Na hlavnej tribúne pokračoval kultúrny program vystúpením hudobnej skupiny Trepethe Band a večer celé námestie skvelou hudbou zabavila skupina Kašuba Band. Súbežne s programom prebiehal v centre voľného času slávnostný „šachtág“, stará banícka akademická tradícia s ukážkou slávnostného prijatia do baníckeho stavu. Šachtágu sa zúčastnilo približne 280 priaznivcov baníckych tradícií. V prezidiálnej tablici boli okrem primátora Jána Havrana a predsedu Baníckych spolkov a cechov Slovenska Erika Sombathyho aj perkmistr Miroslav Šťastný, prezident Banského poľského združenia Wieszlaw Blaszke, Iveta Vasková z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, prezident pre vrt a trh Marián Beňovský, predseda Novobanského baníckeho spolku Zoltán Vén, zástupca Ministerstva hospodárstva SR Erik Veselényi a zástupkyňa Ministerstva životného prostredia SR Vlasta Jánová.

Veľkolepý slávnostný sprievod odštartoval celodenný program

Sobotný deň začínali baníci baníckou ekumenickou bohoslužbou v Kostole narodenia Panny Márie, ktorú viedol dekan Peter Mišík. V rámci omše sa prezentovali všetky spolky so svojimi zástavami. Trom zaslúžilým baníkom tu boli udelené aj vyznamenania sv. Barbory a dekanovi bola ako dar odovzdaná soška sv. Barbory, patrónky baníkov. Od kostola potom začínal slávnostný banícky sprievod mestom. V ňom každý zo zúčastnených spolkov hrdo odprezentoval svoju zástavu, uniformy, kroje a niektoré aj vlastný hudobný sprievod. Sprievod bol skutočne veľkolepý a zožal veľký úspech aj u divákov, a to aj vďaka pútavému moderovaniu Petra Danáša. Po následnom usadení všetkých členov sprievodu začala kultúrny program hodinka oficiálnych príhovorov primátora a čestných hostí stretnutia. Počas nej odznela banícka hymna, privítali sa hostia, primátor Ján Havran prebral putovnú zástavu od primátora mesta Gelnica, kde sa minulý rok konalo 9. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Odovzdávali sa vyznamenania a ocenenia, pripli sa pamätné stuhy na zástavy a Novobanský banícky spolok prevzal putovné svetlo od Baníckeho spolku Gelnica. V programe sa predstavili Novobanské mažoretky z CVČ v Novej Bani, VOCE EUFONICO – ZUŠ Nová Baňa, Starohorský banícky spevokol Haliar, "Huntštosiar" a ďalšie banícke piesne zaspieval a zahral na heligónke Vladimír Víglaský a v krátkej divadelnej ukážke priblížili život baníkov členovia DS Múza z Novej Bane. Ďalej sa predstavili spevokol Štiavničan, vynikajúci FS Vatra, Janko Kulich & Kolegium, už osvedčený Decórum – a capella group a na záver Elán Tribute. Ani podvečerné upršané počasie neodradilo účastníkov od toho, aby si počkali na záverečný ohňostroj, ktorý ukončil oficiálnu časť programu.

O sprievodné podujatia bol veľký záujem

Aj keď centrum diania bolo prevažne na Námestí slobody a na tržnici v Novej Bani, bolo tiež zorganizovaných mnoho sprievodných podujatí, ktorých sa zúčastnili prevažne registrovaní účastníci stretnutia. Pohronské múzeum v Novej Bani malo v ponuke múzejné expozície „Čaro grafických techník“ a „Fľaše trpezlivosti“ a viac ako 30 účastníkov sa zúčastnilo prehliadky pamiatok a centra mesta s lektorom Pohronského múzea. V kine Vatra bola pre záujemcov pripravená prednáška „Historický vývoj novobanského draho-kovového baníctva medzi konjunktúrou a úpadkom“ s promovaným historikom Petrom Konečným a po novobanských banských dielach sprevádzal záujemcov Peter Pauditš. Nielen pre návštevníkov z iných miest bolo zaujímavé ryžovanie zlata a razenie mincí, ktoré sa predvádzali v radničnom parku. Ako spomienku na podujatie si záujemcovia mohli odniesť vyrazenú mincu s logom podujatia. O turistiku po NCH Zvonička prejavili záujem baníci z Kremnice, sprevádzala ich sprievodkyňa z OOCR Región GRON. Mimo nášho mesta boli naplánované výlety po banských pamiatkach v Hodruši-Hámroch s prehliadkou bane Všetkých svätých a do Pukanca s posedením vo vínnej pivnici v štôlni a s prechádzkou po banskom náučnom chodníku spojenú s fáraním. Zorganizovaná bola aj návšteva benediktínskeho kláštora v Hronskom Beňadiku, ktorá nakoniec, aj keď s miernym omeškaním, dopadla veľmi dobre.

Podujatie sa konalo pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku.

Na záver mesto Nová Baňa ďakuje hlavnému partnerovi podujatia, firme CORTIZO, a ďalším partnerom – sú to Fond na podporu umenia, PROSPECH, STEIGER, ALAS a OOCR Región Gron, rovnako aj všetkým účinkujúcim, dobrovoľníkom, organizáciám a inštitúciám, ktorí prispeli k zdarnému priebehu podujatia. Mesto Nová Baňa sa naďalej môže pýšiť svojou bohatou baníckou tradíciou a históriou a odteraz aj úspešnou organizáciou podujatia 10. stretnutie banských miest a obcí Slovenska. V ďalšom roku sa s priateľmi-baníkmi môžeme stretnúť už na 11. stretnutí banských miest a obcí Slovenska v meste Pezinok.

Zdar Boh!

Oddelenie kultúry a informácií, MsÚ Nová Baňa a Zoltán Vén, Novobanský banícky spolok

foto: Pavel Kravčenko

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881