en
Neprehliadnite


14. ročník Týždeň športu pre všetkých – vyhodnotenie

14. ročník Týždeň športu pre všetkých – vyhodnotenie

Mesto Nová Baňa sa v spolupráci so školami, športovými klubmi, občianskymi združeniami a športovými nadšencami podujalo  v mesiaci jún zorganizovať v poradí už 14. ročník Týždňa športu pre všetkých. Harmonogram nakoniec zahŕňal 24 rôznych športových aktivít, do ktorých sa mohli zapojiť všetky vekové kategórie, a to nielen aktívni, ale aj príležitostní športovci.

Ponuka športových aktivít v 14. ročníku Týždňa športu pre všetkých bola naozaj pestrá. Záujemci mali možnosť zapojiť sa do nasledovných aktivít: STREETBALL, štafeta s prekážkami pre 1. – 4. ročník ZŠ, vybíjaná pre 3. – 4. ročník ZŠ, KIN-BALLOVÝ TURNAJ, Olympiáda nádejí pre 1. – 4. ročník ZŠ, NOHEJBAL, vozenie a starostlivosť o kone, volejbal MIX (stredoškoláci a dospelí), MESTO V POHYBE, JAZDA ZRUČNOSTI, NETRADIČNÉ ŠPORTY I. a II., ŠACHOVÝ TURNAJ pre deti a mládež, Olympijský deň detí materských škôl, Cvičíme s Gašparkom, mini tenisový turnaj detí do 8 rokov, Školská miniolympiáda 1. – 4. ročník, volejbal ZŠ (chlapci, dievčatá), súťaž na kolieskových korčuliach, tenisový turnaj detí do 12 rokov, tenisový turnaj juniorov od 13 do 18 rokov. CYKLISTIKA, tenisový turnaj, Výstup na Vojšín na počesť F. Viciana – X. ročník. Do týchto aktivít sa spolu zapojilo až 1023 účastníkov. Z tejto pestrej ponuky sa z dôvodu neúčasti nakoniec neuskutočnili dve aktivity, vozenie a starostlivosť o kone a tenisový turnaj juniorov od 13 do 18 rokov. Avšak do ostatných aktivít, obsiahnutých v harmonograme, sa zapojilo už spomínaných 1023 účastníkov.

Streetball sa nakoniec kvôli nepriaznivému počasiu odohral v telocvični ZŠ Jána Zemana a zahralo si ho 13 hráčov. ZŠ Jána Zemana v tomto týždni zorganizovala pre svojich žiakov až 3 veľké aktivity: štafetu s prekážkami s účasťou 121 žiakov, vybíjanú pre 3. – 4. ročník so 43 účastníkmi a Olympiádu nádejí pre 1. – 4. ročník, do ktorej sa zapojilo až 158 žiakov. Kin-ballový turnaj sa hral na ihrisku ZŠ Jána Zemana a svoju zdatnosť si v ňom zmerali družstvá zo ZŠ Jána Zemana, ZŠ sv. Alžbety a detského domova, spolu 20 účastníkov. Nohejbal si zahralo 9 dospelákov na Klingáči (ihrisko pod GFŠ). Volejbal MIX (stredoškoláci, dospelí) bol novinkou v tomto ročníku a organizátor sa takto pokúsil v hre spojiť dve vekové kategórie. Volejbal v takejto zostave si zahralo 18 hráčov. Mesto v pohybe zahŕňalo športové aktivity pre každého, boli to chôdza po lane, hod loptičkou na cieľ, lukostreľba, chodúle a množstvo iných aktivít. Zaujalo 55 účastníkov, prevažne rodiny s malými deťmi. Jazda zručnosti je už tradične organizovaná ŠK DSS Hrabiny a do tejto aktivity sa zapojilo 38 klientov ústavu. Netradičné športy I. a II. taktiež organizuje Spojená škola, a to  pre žiakov s telesným postihnutím. Do športových disciplín, ktoré boli vhodne vybraté a pripravené pre tieto deti, sa zapojilo až 152 účastníkov. Aj šach si v Týždni športu pre všetkých našiel svoje miesto. Organizátor ponúkol možnosť zahrať si šach v rámci Mesta v pohybe a zorganizoval aj šachový turnaj pre deti a mládež. Do tejto aktivity sa zapojili dve dvojice hráčov. Olympijský deň detí materských škôl bolo podujatie s množstvom zaujímavých pohybových aktivít, do ktorých sa zapojilo 171 detí MŠ Nová Baňa. Cvičíme s Gašparkom, športové popoludnie organizované Materským centrom Gašparko, bolo určené tým najmenším „športovcom“. Do pripravených aktivít sa zapojilo 6 detičiek spolu so svojimi rodičmi. Tenisu sa venovali dvaja organizátori, ktorí pripravili turnaje pre mladších účastníkov, ako aj pre dospelých. Mini tenisový turnaj pre deti do 8 rokovtenisový turnaj detí do 12 rokov s účasťou 22 hráčov sa uskutočnili v tenisovom centre TK Tajch Tenis. Do ďalšieho tenisového turnaja sa zapojilo 16 hráčov. Školská miniolympiáda pre 1. – 4. ročník s disciplínami prekážkový beh, skok z miesta a hod medicimbalom bola zorganizovaná ZŠ sv. Alžbety. Do miniolympiády sa zapojilo 74 žiakov. Ďalšou športovou aktivitou bol volejbal ZŠ (chlapci, dievčatá), ktorý sa odohral na Klingáči (ihrisko pod GFŠ) s účasťou 50 hráčov. Novinkou v rámci tohto ročníka bola súťaž na kolieskových korčuliach, ktorú organizátor pripravil na cyklochodníku v rekreačnej oblasti Tajch. V tejto aktivite si zmeralo svoje sily 12 účastníkov. Taktiež priaznivci cyklistiky využili možnosť zapojiť sa do Týždňa športu pre všetkých, na sedadle bicykla si dohodnutú trasu odbicyklovalo spolu 20 účastníkov.

Tradičnou aktivitou v rámci tohto týždňa je Výstup na Vojšín na počesť Františka Viciana. V tomto roku to bol už v poradí X. ročník, na ktorom sa zúčastnilo 20 turistov.

Všetkým organizátorom boli odovzdané tričká s logom Týždňa športu pre všetkých, pre účastníkov športových aktivít to boli aj vecné spomienkové predmety, športové pomôcky, pitný režim i sladkosti na doplnenie vynaloženej energie a pre turistov bola zabezpečená preprava autobusom. V aktivitách so súťažnými disciplínami boli víťazom odovzdané diplomy a medaily.

Mesto Nová Baňa ďakuje za finančnú podporu, a tým aj za zabezpečenie úspešného priebehu tohto podujatia predovšetkým Banskobystrickému samosprávnemu kraju, rovnako aj firme AXOL, s. r. o., Nová Baňa – Ing. Jaroslav Trubiansky a COOP Jednota Žarnovica, s. d. Poďakovanie patrí aj organizátorom, spoluorganizátorom a všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do prípravy a organizácie jednotlivých aktivít, čím sa podieľali na pestrej ponuke športových aktivít a úspešnom priebehu 14. ročníka Týždňa športu pre všetkých.

Práve vďaka nim bolo možné zorganizovať športové podujatie v takomto rozsahu a veríme, že aj v nasledujúcom roku sa môžeme tešiť na ich spoluprácu pri organizácii v poradí už 15. ročníka Týždňa športu pre všetkých.

                                                                                                                              Dagmar Lachká, koordinátorka podujatia a referentka pre kultúru a šport MsÚ Nová Baňa

                         
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881