en
Neprehliadnite


Mestom putovali fakle v baníckom sprievode, ktorý opäť zakončil Anna Bál

Mestom putovali fakle v baníckom sprievode, ktorý opäť zakončil Anna Bál

Mesto Nová Baňa pri príležitosti sviatku svätej Anny, patrónky baníkov, usporiadalo banícky fakľový sprievod a Anna bál. Podujatie začínalo pri Baníckej kaplnke na Starom Handli, zasvätenej svätej Anne, kde sa baníci modlievali pred nástupom do práce, ďakovali za svoje zdravie a prosili o šťastný návrat. Pri kaplnke sa zišli tí, ktorí si prišli uctiť všetkých, ktorí v našom meste túto ťažkú prácu vykonávali.

Hudba v podaní DH Seniori, ktorá sa ozývala od kaplnky, bola živou pozvánkou na toto pekné, už tradičné podujatie. Zvuk klopačky ohlásil začiatok baníckeho fakľového sprievodu a hneď v úvode vystúpila FSk Vinička. Po krátkom príhovore Zoltána Véna, predsedu Novobanského baníckeho spolku, zaznela v podaní jeho členov banícka hymna. Následne sa prítomní zoradili do sprievodu, na čele ktorého išli členovia FS Háj, nesúci banícke symboly a banícku zástavu, spolu s permoníkmi. Čarovnú atmosféru sprievodu dotváral krásny zvuk heligóniek, ale aj horiace fakle nad hlavami prítomných a ich spev, ktorý sa niesol ulicami nášho mesta. Sprievod sa pristavil pri šachte Althandel, kde Zoltán Vén odovzdal slovo novobanskému rodákovi, historikovi Mgr. Petrovi Konečnému, ktorý sa výskumne venuje dejinám chémie a geológie, predovšetkým však dejinám baníctva a hutníctva v Uhorsku (16. – 19. stor.) a dejinám banského vysokého školstva. V krátkosti účastníkom priblížil význam šachty Althandel. Ten spočíval nielen v jej kontinuálnom využívaní ako jedného z hlavných banských diel od konca stredoveku až do zániku baníctva v roku 1887. Šachta preslávila Novú Baňu po celom svete hlavne vďaka Potterovmu atmosférickému parnému stroju, ktorý tu bol postavený v 18. storočí ako prvý v kontinentálnej Európe. Peter Konečný preto priamo na tomto mieste poukázal aj na potrebu patričného prezentovania tohto významného faktu, ideálne v podobe muzeálnej expozície.

Po tomto zaujímavom príhovore zaznela banícka pieseň „Banícky stav“, opäť v podaní členov Novobanského baníckeho spolku, a sprievod ďalej pokračoval cez Kohútovo do rekreačného areálu Zvonička. Zvuk klopačky ohlásil prichádzajúci sprievod, moderátorka privítala prítomných a odovzdala slovo Mgr. Jánovi Havranovi, primátorovi mesta, ktorý svojím príhovorom oficiálne otvoril tohtoročný Anna bál. Úvodný tanec patril FS Háj, ktorého členovia vyzvali do tanca prítomných a roztancovali parket. Do tanca hrala HS IDEÁL a o občerstvenie sa postaral Banský dvor.
Dovoľujeme si aj touto formou vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa podieľali na zorganizovaní tohto podujatia, ale aj tým, ktorí si našli čas a zúčastnili sa. Poďakovanie patrí aj Dychovej hudbe Seniori, Folklórnej skupine Vinička, Folklórnemu súboru Háj, Novobanskému baníckemu spolku, historikovi Petrovi Konečnému, členom Dobrovoľného hasičského zboru v Novej Bani, technickým službám, mestskej polícii, heligonkárom Vladimírovi Víglaskému a Jaroslavovi Škvarkovi, ktorí cestou na Zvoničku vyhrávali prítomným, aby bolo veselšie, i prítomným permoníkom. Veľké poďakovanie patrí rodine Františka Martinca, ktorá sa počas celého roka stará o banícku kaplnku a jej okolie.
Tešíme sa opäť o rok!


text: MsÚ, odd. kultúry a informácií
foto: Veronika Lachká
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881