en
Neprehliadnite


Úplná uzávierka miestnej komunikácie

Úplná uzávierka miestnej komunikácie

Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov na úplnú uzávierku miestnej komunikácie Hrádza na úseku od rodinného domu súp. č. 526 po križovatku MK Hrádza – Nad Hrádzou – Viničná cesta v dňoch 13.09.2017 a 14.09.2017 v čase od 8.00 hod. do 18,00 hod.

a miestnej komunikácie Kamenárska na úseku od križovatky MK Kamenárska – Čierny lúh po rodinný dom súp. č. 1052 v dňoch 18.09.2017 a 19.09.2017 v čase od 8.00 hod. do 18,00 hod. z dôvodu údržby miestnych komunikácií celoplošným asfaltovaním. Obchádzka uzavretých miestnych komunikácií bude viesť cez ulice Prírodná, Kútovská cesta, Bôrina, Dlhá lúka, Kamenárska, Čierny lúh.
Zvlášť upozorňujeme občanov, ktorých sa uzávierka priamo dotýka, že na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií nebude v čase úplnej uzávierky možný prístup motorovým vozidlom k ich rodinným domom.
Autobusová doprava bude v čase úplnej uzávierky premávať len po uzavreté úseky miestnych komunikácií.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800