en
Neprehliadnite


Základná škola Jána Zemana

Základná škola Jána Zemana

"Na základe zvýšenej chorobnosti žiakov a na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyhlasuje riaditeľka Základnej školy Jána Zemana Nová Baňa prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu na obdobie od 20. septembra 2017 do 22. septembra 2017. Stravníci školskej jedálne budú automaticky odhlásení."

Rozhodnutie RÚVZ
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800