en
Neprehliadnite


Oprava ciest a výtlkov v meste bola spustená!

Oprava ciest a výtlkov v meste bola spustená!

Po niekoľkých týždňoch príprav, výbere dodávateľa a vytipovaní prioritných úsekov, sa začalo s historicky najväčšou opravou ciest a výtlkov v meste Nová Baňa. Celkový objem prostriedkov vyčlenených v rozpočte na opravu miestnych komunikácií predstavuje až 206 310€. Ako prvá na rad prišla ulica Hrádza, kde obyvatelia môžu využívať opravený úsek už od 14. septembra. Dnes bol sprejazdnený opravený úsek cesty na ulici Kamenárskej.

Zo spomenutého balíka sa do konca októbra opravia na ulici Cintorínskej (vjazdy a dvorové plochy), parkovisko pri cintoríne a rovnako sa do konca roka vybudujú spevnené plochy na uliciach Štúrova, Pod sekvojou a Nábrežná.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800