en
Neprehliadnite


Tajchová osmička – krásne preteky s výbornou organizáciou

Tajchová osmička – krásne preteky s výbornou organizáciou

Také bolo hodnotenie účastníkov VI. ročníka bežeckého podujatia, ktorého organizátorom je mesto Nová Baňa v spolupráci s nadšencami pre beh. Tento rok sa Tajchová osmička konala v sobotu 9. 9. 2017 v rekreačnom stredisku Tajch v Novej Bani.
V tomto ročníku sme zaregistrovali 357 účastníkov nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska i Španielska, ako aj bežcov anglickej, francúzskej a ukrajinskej národnosti. Mnohí z nich štartovali za športové kluby. Na štartovaciu čiaru sa podľa štartových listín nakoniec postavilo celkom 327 bežcov v 11 súťažných kategóriách.

Najsilnejšie zastúpenie v jednotlivých súťažných skupinách však mala práve Nová Baňa. Na štartovaciu čiaru sa postavilo až 155 Novobančanov. Najviac štartujúcich, až 117, bolo v hlavnej skupine, ktorou bol beh na 8 km. Títo boli rozdelení do skupín podľa pohlavia a veku – muži do 40 rokov, nad 40 rokov, nad 50 rokov a nad 60 rokov a ženy do 40 rokov, nad 40 rokov a nad 50 rokov. V súťažných skupinách určených deťom a mládeži na tratiach s dĺžkou 100 m, 200 m, 300 m, 500 m, 1,2 km a 2,4 km sa na štart postavilo 163 pretekárov. Behu s dĺžkou trate 5,52 km sa mohli zúčastniť ženy aj muži bez obmedzenia veku. V tomto behu si zmeralo svoje sily 47 bežcov. Vekový priemer zaregistrovaných účastníkov VI. ročníka Tajchovej osmičky bol 22,6 roka.
Súčasťou tohto podujatia je aj Beh zdravia, ktorý nepodlieha registrácii. Beh bol určený pre všetkých, ktorí chceli urobiť niečo pre radosť a svoje zdravie. Trať viedla po cyklochodníku okolo jazera Tajch a jej dĺžka bola 864 metrov. Všetkých po dobehnutí do cieľa čakala zdravá odmena, jablko.
Aj v tomto ročníku Tajchovej osmičky bola firmou Sport Timinig Slovakia, s. r. o. z Kežmarku zabezpečená profesionálna časomiera. Aj vďaka nej bol zaistený plynulý priebeh podujatia v súlade s propozíciami pretekov. Touto cestou im ďakujeme za výbornú spoluprácu. Poďakovanie patrí aj Knauf Insulation, s. r. o., za sponzorský príspevok na zabezpečenie časomiery.
Okrem víťazov jednotlivých kategórií sme aj tento rok vyhlásili najmladšieho a najstaršieho účastníka podujatia, ako aj najlepší ženský a mužský výkon. Najmladšou účastníčkou VI. ročníka Tajchovej osmičky sa stala Zuzana Budinská z Novej Bane, narodená v roku 2016, najstarším účastníkom bol opäť Juraj Cengel z Ilije, narodený v roku 1937, ktorý sa zúčastnil doteraz všetkých ročníkov Tajchovej osmičky. Najlepší čas medzi ženami v behu na 8 km dosiahla Jana Martinská z Tuhára, ktorá štartovala za klub Apatieka Rovňany. Trať 8 km odbehla v čase 0:32:38:90, čím prekonala minuloročný výkon na tej istej trati o takmer 4 min. Najlepší mužský výkon v behu na 8 km dosiahol Matej Schieber zo Zvolenskej Slatiny, ktorý trať dlhú 8 km zvládol za 0:29:07:90, čím taktiež prekonal minuloročného víťaza o necelú 1 min.
Za úspešný priebeh tohto pekného bežeckého podujatia patrí poďakovanie všetkým, ktorí sa na jeho príprave a organizácii podieľali. Ďakujeme sponzorom, ktorí finančne, materiálne, vecnými cenami či inak podporili VI. ročník Tajchovej osmičky. Boli to NorthFinder, a. s. – hlavný sponzor podujatia, KOVACO, spol. s r. o., Knauf Insulation, s. r. o., ALFA SORTI, s. r. o., Zelený pes, s. r. o., Piper Slovakia, s. r. o., Vojšín Šport Nová Baňa, PharmDr. Stanislav Prachár, Penzión Tajch Nová Baňa, Šport Bar Brehy. Rovnako ďakujeme aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí boli ochotní pomôcť pri organizácii, a tým prispeli k úspešnému priebehu celého bežeckého podujatia, či už to bolo označenie jednotlivých tratí, prezentácia a registrácia bežcov, meranie časov, organizovanie pri štarte a v cieli, zber čipov, zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, sprievod bežcov na 8 km a 5,52 km trati, zabezpečenie wifi pripojenia. Naše poďakovanie patri aj Mestskej polícii v Novej Bani, ktorá dohliadala na bezpečnosť počas tohto podujatia, ako aj Technickým službám v Novej Bani, ktoré sa postarali o úpravu rekreačného areálu Tajch. Všetkým patrí obrovské ĎAKUJEME!
A na záver len toľko, že naším veľkým prianím je, aby záujem o toto podujatie pretrvával aj v nasledujúcich ročníkoch a aby vzrastal počet štartujúcich detí a mládeže.

Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií
Foto: Veronika Lachká
Ing. Zuzana Paučeková
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881