en
Neprehliadnite


Uzávierka miestnej komunikácie Bukovina

Uzávierka miestnej komunikácie Bukovina

Mestský úrad, oddelenie výstavby, životného prostredia a správy mestského majetku v Novej Bani, upozorňuje občanov na uzávierku miestnej komunikácie Bukovina na úseku cca 200 m vo vzdialenosti približne 300 m od križovatky s cestou III. triedy smerujúcou na Veľkú Lehotu z dôvodu realizácie ťažby lesných porastov na okolitých lesných pozemkoch.

Ťažba bude prebiehať v období od 08.01.2018 do 31.03.2018 počas pracovných dní, uzávierka bude nepravidelná v čase nevyhnutnom na nakládku a odvoz drevnej hmoty (časový interval cca 10 min.). Práce budú vykonávané tak, aby doba dopravného obmedzenia trvala čo najkratší čas. V čase uzavretia miestnej komunikácie bude použité prenosné dopravné značenie a doprava bude riadená regulovčíkmi.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881