en
Neprehliadnite


Heligónkari na „Mašínuvačke u Peklušov“

Heligónkari na „Mašínuvačke u Peklušov“

V kine VATRA sa v sobotu, 27. januára 2018 uskutočnilo  podujatie Novobanskí heligónkari. Beznádejne vypredané vstupenky na obe predstavenia hovoria za všetko, heligónkari v Novej Bani sú obľúbení a tešia sa všeobecnej priazni nielen domácich návštevníkov, ale aj širšieho okolia. O  navodenie tej správnej nálady sa  postarala HS REAX z Novej Bane, ktorá vítala prichádzajúcich už vo vestibule kina VATRA.

Zvuk „stabiláka“, ako aj scéna na javisku naznačovali, že téma, tohto v poradí už 34. ročníka Novobanských heligónkarov sa bude niesť v duchu žatvy, najdôležitejšej práce štálanských gazdov počas  leta. A to už prítomných v hľadisku vtiahla do atmosféry „mašínuvačky u Peklušov“ scénka, odohrávajúca sa na javisku v podaní Cecílie Tencerovej, ktorá je zároveň aj autorkou scenára a hercov  Ľubice Budinskej a Petra Štrbu. Podujatím  nás sprevádzala Mgr. Jana Polcová.

A keďže mašínuvačka nebola len o ťažkej práci a gazdovstvom sa nerozliehal len „stabilák“, ale aj krásny zvuk heligóniek a spev, počas oboch predstavení sa na javisku vystriedalo 24 heligónkarov všetkých generácií z rôznych kútov Slovenska.  Z našich domácich, sme si vypočuli Jozefa Suchého, Vladimíra Víglaského, Jozefa a Jaroslava Škvarku, Vladimíra Adamca, Matthiasa a Sebastiána Číka, mladých heligónkarov so Štálov, Matúša Šipikala, Daniela Štrbu, Martina Holého, Samuela Tužinského a ZUŠ v Novej Bani reprezentovali Dominika Králová, Filip Valachovič a Dávid Adamec. Ďalej sme medzi nami privítali Jaroslava Petrinca z Rimavskej Soboty, Pavla Lisku z Dolnej Strehovej, Vlastu Mudríkovú zo Skalitého, Jána Žabčíka z Novej Bošáce, Ladislava Skubeňa zo Serede, Štefana Bašovského z Trnavy, Miroslava Gužíka z Tekovskej Breznice, Miloša Dubovského z Beluje, Pavla Rajnohu z Malej Lehoty a Michala Štaudnera z Vyhieň.

Naše poďakovanie patrí všetkým heligónkarom, za to, že prijali naše pozvanie, ako aj ostatným účinkujúcim na tomto podujatí.

A na záver len toľko, tešíme sa opäť o rok, kedy sa na tomto podujatí stretneme už po 35-krát.

 

Dagmar Lachká, MsÚ, odd. kultúry a informácií
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881