en
Neprehliadnite


Ocenenie najúspešnejších v oblasti športu za rok 2017

Ocenenie najúspešnejších v oblasti športu za rok 2017

Mesto Nová Baňa už v októbri 2017 zverejnilo na svojej webovej stránke, ako aj v Novobanských novinách, výzvu na podanie návrhov na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017 v piatich kategóriách. Návrhy museli spĺňať určité kritériá, na základe ktorých hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, rozhodla bodovacím systémom, ktorí z nominovaných budú ocenení. Nominácie boli podané v dvoch kategóriách, a to Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov a Jednotlivci seniori – od 19 rokov.

V kategórii Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov boli za dosiahnuté športové výsledky v roku 2017 ocenení Žaneta Gajdošová - triatlon, Samuel Kocian - karate a Eliška Štullerová - stolný tenis.

V kategórii Jednotlivci seniori – nad 19 rokov boli ocenení  Drahoslava a Peter Pšenákovci - tanečný šport, Milan Slančík - športová streľba  a Milan Staňo - beh.

Slávnostný ceremoniál oceňovania najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2017 sa uskutočnil dňa 28. 2. 2018 v obradnej sieni mesta Nová Baňa,  na ktorom Mgr. Ján Havran, primátor mesta, ocenil dosiahnuté výsledky a športovcom poďakoval za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti športu.

                                                                                                                             Dagmar Lachká, OKI, Msú Nová Baňa
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881