en
Neprehliadnite


Do práce na bicykli 2018

Do práce na bicykli 2018

  • Chodievate pravidelne či príležitostne do práce na bicykli ?
  • Chodievate naopak do práce autom a neviete sa odhodlať sadnúť na bicykel či osloviť aj svojich kolegov ?
  • Nechajte auto doma a vyskúšajte si s zdravší a ekologický spôsob dochádzania do práce.

 

Tak neváhajte a zapojte sa !

Po úspešnom priebehu posledných ročníkov celonárodnej súťaže „Do práce na bicykli“, ktoré prispeli k poznaniu, že cesta do práce môže byť zdraviu, životnému prostrediu, ale predovšetkým dobrému pocitu prospešná, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlasuje piaty ročník celonárodnej súťaže

„Do práce na bicykli 2018“

Súťaž prebieha v termíne od 1. do 31. 5. 2018, kedy 2 – 4 členné zaregistrované tímy z jednotlivých firiem, inštitúcií a škôl budú počas celého mesiaca máj dochádzať do práce, do školy na bicykli.

Do súťaže sa môžu prihlásiť tímy, ktorých všetci členovia sú zamestnancami jednej firmy alebo inštitúcie so sídlom alebo pracoviskom v Novej Bani, tímy študentov sú z rovnakej školy.

Registrácia tímov prebieha najneskôr do 5. 5. 2018 prostredníctvom registračného online formulára zverejneného na www.dopracenabicykli.eu

Účastníci súťaže si sami svoje jazdy denne evidujú prostredníctvom na to určeného formulára na web stránke www.dopracenabicykli.eu, spätná evidencia je možná najneskôr do 4 dní.

Po ukončení súťaže sa na lokálnej úrovni budú vyhodnocovať tri kategórie:

  1. v prvej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu najazdených kilometrov na bicykli od 1. do 31. mája 2018. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili v uvedenom termíne najviac kilometrov do práce a z práce, a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najviac kilometrov do práce a z práce,
  2. v druhej súťažnej kategórii budú súťažiaci hodnotení na základe celkového počtu jázd absolvovaných od 1. do 31. mája 2018. Bude vybratý najlepší tím, ktorého členovia spolu najazdili najväčší počet jázd do práce a z práce a najlepší jednotlivec, ktorý v uvedenom termíne najazdil najväčší počet ciest do práce a z práce,
  3. treťou kategóriou bude tzv. Bonusová kategória, v rámci nej bude vyžrebovaný jeden súťažiaci spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období, alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov na bicykli.

Spojme sa v súťažných tímoch, aby sme podporili trvalo udržateľnú mobilitu v meste a správnym dopravným prostriedkom na presun po meste vytvorili tak vhodnú alternatívu k individuálnemu motorizmu.

KOMPLETNÉ PRAVIDLÁ SÚŤAŽE – štatút súťaže a bližšie informácie nájdete na

www.dopracenabicykli.eu
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881