en
Neprehliadnite


Námestie slobody už zdobí Máj

Námestie slobody už zdobí Máj

Májová zeleň symbolizuje zrod nového života, lásku, silnú úrodu a životnú energiu. Symbolom májovej zelene sa stal Máj, ktorý sa stavia vždy posledný aprílový podvečer a táto tradícia bola vždy sprevádzaná spevom, tancom a hudbou. Túto pradávnu ľudovú tradíciu sme si zopakovali aj v Novej Bani. Mesto Nová Baňa ju zorganizovalo práve na predmájový podvečer, 30. apríla 2018.

Na úvod vystúpila s piesňou FSk Vinička s heligónkarom Jozefom Suchým, počas ktorej dievčatá z FS Háj ozdobovali Máj. V ďalšom programe vystúpili deti z Materskej školy Nábrežná – ET Štúrova s programom ,,Ľudové vretienko“, ktoré si s deťmi pripravili učiteľky Ľudmila Obertová a Mgr. Alexandra Debnárová a hudobne ich sprevádzala Janka Ďurčeková, deti z Materskej školy Nábrežná z triedy C s programom „Keď som bol maličký pacholíček“, ktoré nacvičovali s učiteľkami Mgr. Ľudmilou Bedenskou a Zuzanou Chrančekovou, ďalej vystúpila Materská škola Nábrežná – ET Kolibská cesta s programom „Jabĺčko“ nacvičeným s učiteľkami Bc. Dana Psotková a Mgr. Ivana Čunderlíková a Materská škola Nábrežná, deti z triedy B s programom „Na novobanskú nôtu“, ktorý deti predstavili vďaka učiteľkám Soni Garaj Brodzianskej a Jany Šuškovej. V ďalšom programe vystúpili deti zo ZUŠ zo súboru Heligonček pod vedením Adriany Kráľovej. Popri samotnom akte stavania Mája spievali opäť speváčky FSk Vinička s heligónkarom Jozefom Suchým. Na záver programu FS Háj odtancoval párový tanec z Horehronia, ktorý žiaľ prerušil dážď. Stavanie mája aj napriek tomu však malo svoje čaro, vysokú účasť a ľudovú atmosféru. Výsledkom je nádherný vysoký Máj, ktorý bude zdobiť naše námestie až do konca mesiaca. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za vystúpenia a zúčastnením za pozornosť. Tešíme sa na Vás opäť o rok.

Andrea Šipikalová

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881