en
Neprehliadnite


Pre Novú Baňu vybicyklovali 14. miesto v rámci celého Slovenska

Pre Novú Baňu vybicyklovali 14. miesto v rámci celého Slovenska

V predchádzajúcich číslach novobanských novín sme Vás informovali, že mesto Nová Baňa sa aj tento rok zapojilo v poradí už do 5. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli, ktorej cieľom bolo podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách, vytváranie kvalitných a bezpečných podmienok pre využívanie bicykla na prepravu po meste a motivácia zamestnávateľov vytvárať vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí využívajú bicykel ako dopravný prostriedok na dochádzanie do práce.

A keďže sme sľúbili, že o výsledkoch Vás budeme informovať, tu je bilancia tohto ročníka.
Do kampane sa v rámci Slovenska zapojilo 81 samospráv s celkovým počtom registrovaných tímov 3332 a s počtom 11 061 účastníkov z 1 349 registrovaných spoločností. Členovia týchto tímov v období od 1. mája do 31. mája 2018 sadli na bicykel celkom 211 656 krát, nabicyklovali 1 397 448, 72 km (čo sa rovná 840 cestám okolo Slovenska po obvode jeho hraníc) a ušetrili tým celkom 408 178,75 kg CO2. Naše mesto sa do tohto ročníka zapojilo doteraz s najväčším počtom registrovaných tímov, ako aj účastníkov. Kým vlani to bolo 13 tímov so 41 súťažiacimi (aktívne 11 tímov), v tomto ročníku to už bolo 18 tímov s 59 účastníkmi z 11 spoločností a zariadení: Knauf Insulation s.r.o. – 5 tímov, Cortizo Slovakia, a.s. – 2 tímy, Technické služby mesta Nová Baňa – 2 tímy, Materská škola Nová Baňa, OOCR Región GRON, Spojená škola Nová Baňa, Drevstav Slovakia s.r.o., , VÚEZ, a.s., Základná škola Jána Zemana Nová Baňa, Stredná odborná škola obchodu a služieb Nová Baňa a Démos trade, s.r.o. (z toho aktívne 15 tímov/ 51 súťažiacich z 8 spoločností a organizácií). Členovia týchto tímov počas trvania kampane, t.j. od 1. mája 2018 do 31. mája 2018, využilo bicykel na dopravu do práce a z práce 1 490 krát, pričom nabicyklovali 7 751,78 km, a tým ušetrili 1944,89 kg CO2. Pri konečnom vyhodnocovaní poradia samospráv boli zohľadňované štyri faktory, a to celkový počet súťažiacich, počet najazdených km na bicykli – prepočítané na počet obyvateľov mesta, počet jázd na bicykli – prepočítané na počet obyvateľov mesta a počet súťažiacich – prepočítané na počet obyvateľov mesta. Na základe výsledkov sa Nová Baňa spomedzi 81 registrovaných samospráv umiestnila na 14. mieste. Za toto krásne umiestnenie ĎAKUJEME všetkým členom našich tímov.
Vyhodnotenie súťaže sa na lokálnej úrovni uskutočnilo 26. júna 2018, kedy boli v zmysle štatútu súťaže vyhodnotené tri kategórie.
V prvej súťažnej kategórii sme vyhodnotili tím a jednotlivca s najväčším počtom najazdených km počas trvania kampane. V tejto kategórii bol najúspešnejší tím VALACHOVIČOVCI (VÚEZ, a.s.). Členovia tohto tímu cestou do práce a z práce nabicyklovali celkom 1504 km, čím sa v rámci Slovenska umiestnili na 111 mieste. Víťazom medzi jednotlivcami sa stal Peter Valachovič, člen toho istého tímu, ktorý na bicykli najazdil 811 km. V druhej súťažnej kategórii bol ocenený tím a jednotlivec s najväčším počtom jázd do práce a z práce počas trvania súťaže. Víťazným tímom spomedzi všetkých sa stal tím Profilíci zo spoločnosti Cortizo Slovakia, a.s.. Členovia tohto tímu počas trvania súťaže merali cestu do práce a z práce 202 krát. Medzi jednotlivcami sme ocenili Samuela Raffaja a Mareka Hrmu s rovnakým počtom 52 jázd, obaja z v tímu Profilíci. Treťou kategóriou bola tzv. bonusová, kde sme vyžrebovali jedného spomedzi všetkých súťažiacich, ktorí v monitorovanom období absolvovali aspoň 2/3 ciest do práce a z práce na bicykli (t.z. min. 28 jázd), alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 km na bicykli. Túto podmienku spomedzi všetkých našich registrovaných účastníkov splnilo až 39 súťažiacich. Víťazom tejto kategórie sa stal Ľudovít Beluský z tímu Mestskáči NB.
Všetkým tímom, ktoré sa aktívne zapojili do súťaže bol odovzdaný diplom za účasť a drobné vecné ceny. Víťazom jednotlivých kategórii venovalo mesto Nová Baňa vecné ceny. Zároveň sme spoločnosti Knauf Insulation, s.r.o. odovzdali diplom za najväčší počet registrovaných účastníkov. Do tohtoročnej kampane sa práve z tejto spoločnosti zapojilo až 20 zamestnancov.

Ďakujeme všetkým tímom a ich členom za aktívne zapojenie sa do 5. ročníka celonárodnej kampane Do práce na bicykli 2018, ale aj spoločnostiam a organizáciám za podporu svojich zamestnancov. Aj vďaka Vám myšlienka tejto kampane nezostala nepovšimnutá. Svojím prístupom ste prispeli k zdravšiemu životnému štýlu a prostrediu nielen v našom meste.
Poďakovanie patrí aj predajni Cyklosport 3000 za sponzorskú podporu pri vyhodnotení kampane na lokálnej úrovni.

Dovidenia opäť o rok!

Text: Dagmar Lachká, MsÚ Nová Baňa, lokálny koordinátor
Foto: Mgr. Iveta Lukáčová, MsÚ Nová Baňa

 


 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881