en
Neprehliadnite


Súťaž o najlepšiu fotografiu z partnerského mesta NIN 2018

Súťaž o najlepšiu fotografiu z partnerského mesta NIN 2018

Mesto Nová Baňa vyhlasuje osvedčenú súťaž o fotografiu z partnerského mesta Nin. Do súťaže sa môžu zapojiť všetci obyvatelia mesta Nová Baňa, ktorí nám zašlú fotografiu/-e z tohtoročnej návštevy Ninu. Podmienkou je preukázateľnosť dátumu návštevy ľubovoľnou formou a uvítame predovšetkým fotografie, na ktorých sú osoby. Víťazné fotografie vyberie delegácia z mesta Nin.

Termín uzávierky súťaže: 26. september 2018 do 16:00 hod.

Svoju/-e fotografiu/-e môžete doručiť osobne so svojím kontaktom vrátane tel. kontaktu v zalepenej obálke s označením „Fotografia z partnerského mesta“ do podateľne mestského úradu alebo na adresu Mestský úrad Nová Baňa, Námestie slobody č. 1, 968 26 Nová Baňa, poprípade zaslať emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

1. cena: Týždenný pobyt v meste Nin pre 2 osoby spojený s prehliadkou mesta (ubytovanie bez stravy)

2. cena: Víkend v meste Nin pre 2 osoby spojený s prehliadkou mesta (ubytovanie bez stravy)

3. cena: Balíček darčekových predmetov z mesta Nin


Vyhlasovanie výhercov: 29. september 2018 o 14:30 hod.

na Novobanskom jarmoku po vystúpení KUD BRANIMIR, kultúrno-umelecké teleso z mesta Nin, po ktorých vystúpi populárna skupina KOLLÁROVCI.

Ceny odovzdá Emil Ćurko, primátor mesta Nin.
 

Súťažiaci zaslaním fotografie do súťaže vyhlasuje, že jeho súťažná fotografia má vysporiadané autorské práva. Zároveň udeľuje mestu Nová Baňa licenciu na celý čas trvania jeho majetkových práv k súťažnej fotografii  na použitie: vyhotovenie rozmnoženiny diel, zaradenie diel do databázy, sprístupnenie verejnosti, verejné vystavenie diel. Licenciu udeľuje bezodplatne, na účely propagácie Súťaže o najkrajšiu fotografiu z partnerského mesta Nin a propagácie partnerských miest Nová Baňa a Nin. Súťažiaci prihlásením do súťaže udeľuje mestu Nová Baňa súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených pri fotografii na účely spojené so Súťažou o najkrajšiu fotografiou z partnerského mesta Nin.

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881