en
Neprehliadnite


Platené služby

Platené služby

KOPÍROVANIE

A4 ............................................................................. 0,07 EUR  

A4 obojstranne ...................................................... 0,10 EUR 

A3 ............................................................................  0,13 EUR  

A3 obojstranne ...................................................... 0,20 EUR

____________________________________________________________

FAXOVÁ SLUŽBA

Fax Slovensko ..........................................................0,56 EUR/strana 

Fax 1. pásmo (Nemecko, ČR, Maďarsko, Poľsko, Rak.) ....1,08 EUR 

Fax 2. pásmo (Taliansko, GB, Španielsko, USA, Kanada)...1,35 EUR

Fax 3. pásmo.........................................................................1,93 EUR

Fax 4. pásmo.........................................................................2,51 EUR 

Fax 5. pásmo.........................................................................3,27 EUR

Fax 6. pásmo.........................................................................3,85 EUR

Fax 7. pásmo.........................................................................5,19 EUR 

Fax 8. pásmo.........................................................................6,56 EUR

Faxové spojenie.....................................................................0,23 EUR

____________________________________________________________

 

Tlač A4 čb 1 - 100 ks................................................................0,17 EUR 

Tlač A4 čb 101 - 500 ks...........................................................0,14 EUR

Tlač A4 čb 501 ks a viac..........................................................0,10 EUR

Tlač A3 .......................................................................................0,35 EUR

Tlač A4 obojstranná

Tlač A4 čb 1 - 100 ks................................................................ 0,34 EUR 

Tlač A4 čb 101 - 500 ks........................................................... 0,28 EUR

Tlač A4 čb 501 ks a viac.......................................................... 0,20 EUR

Tlač A3 .......................................................................................0,70 EUR

Tlač A4 farebne do 50% strany...............................................0,33 EUR 

Tlač A4 plnofarebne od 50%strany .......................................0,66 EUR

Tlač A3 farebne do 50% strany...............................................0,70 EUR 

Tlač A3 plnofarebne od 50%strany .......................................1,40 EUR

 

Prepisovanie

A4 1-3 NS.................................................................................... 1,50 EUR

A4 3 a viac NS............................................................................ 1,00 EUR

1/2 A4 1-3 NS.............................................................................. 0,75 EUR

1/2 A4 3 a viac NS.......................................................................0,50 EUR

Príplatok za graf, tabuľku.......................................................... 2,00 EUR

_____________________________________________________________

OBČIANSKA INZERCIA

Občianska inzercia A4 (na vývesnej tabuli).............4 EUR

Občianska inzercia A3 (na vývesnej tabuli).............8 EUR

Občianska riadková inzercia (na tabuli IC)..............2,00 EUR za mes.

 

Inzercia v NN


Spomienka, poďakovanie bez foto .......................... 2,50 EUR

Spomienka, poďakovanie s foto .............................. 3,50 EUR

Riadková občianska inzercia do 20 slov .................4,00 EUR

Riadková občianska inzercia nad 20 slov 0,15 EUR za slovo

Vkladanie reklamy do NN cena dohodou, avšak min. 0,05 EUR / kus

plošná inzercia - menšie formáty - 1cm2    ............ 0,60 EUR

zverejnenie reklamného článku  ...............................0,60 EUR/ 1 cm2

v decembrovom čísle NN:

plošná inzercia - menšie formáty - 1cm2   .............0,90 EUR

zverejnenie reklamného článku................................0,70 EUR/ 1 cm2

spomienka, poďakovanie bez foto............................3,00 EUR

spomienka, poďakanie s foto....................................4,00 EUR

riadková inzercia do 20 slov ......................................4,50 EUR

riadková inzercia nad 20 slov ....................................0,20 za slovo
 

_____________________________________________________________

HREBEŇOVÁ VÄZBA:

Hrebeň č. 8-12,5 ........................................................1,50 EUR/ väzba 

Hrebeň č. 14 ...............................................................1,70 EUR/ väzba 

Hrebeň č. 16-19 .........................................................1,80 EUR/ väzba 

Hrebeň č. 22-25 .........................................................2,00 EUR/ väzba

_____________________________________________________________

LAMINOVANIE:

A4 / mm 80 mic........................................................0,70 EUR/ks

_____________________________________________________________

SKENOVANIE:

Skenovanie A4..........................................................0,33 EUR 

Skenovanie A3..........................................................0,66 EUR

_____________________________________________________________

INTERNET: 

Cena za 1 min. .........................................................0,10 EUR

_____________________________________________________________

MESTSKÝ ROZHLAS:

Pohreb vyhlásený......................................................2 EUR spolu

Komerčné vyhlasovanie...........................................3 EUR za 1 vyhlásenie

Volebná kampaň........................................................5 EUR za 1 vyhlásenie
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881