en
Neprehliadnite


Novoročný príhovor primátora mesta

Novoročný príhovor primátora mesta

Vážení občania, dovoľte mi sa k Vám na začiatku nového roku 2019 prihovoriť v mene svojom, ako aj v mene novozvoleného mestského zastupiteľstva, v mene celého mestského úradu a v neposlednom rade aj v mene mestom zriadených a ostatných organizácií.

Dovoľte mi, aby som sa poďakoval všetkým občanom, ktorým záleží na našom meste a ktorí sa dennodenne snažia o náš spoločný rozvoj. Určite si zaslúžia obdiv a uznanie. Pozývam Vás všetkých k spoločnej práci pre zabezpečenie potrieb na kvalitný a spokojný život v našom meste, počnúc poslancami mestského zastupiteľstva, pracovníkmi mestského úradu, vedúcimi predstaviteľmi inštitúcií na území mesta, podnikateľmi, zamestnávateľmi a končiac ostatným organizáciami, ktoré pôsobia v našom meste a svojou činnosťou ho dennodenne formujú.

Rád budem počúvať Vaše námety, postrehy či požiadavky pri napredovaní nášho mesta. Tak ako som už uviedol vo svojom inauguračnom príhovore, prácu primátora, ostatných predstaviteľov a zamestnancov mesta, ako aj prácu poslancov vnímam ako službu obyvateľom nášho mesta.

Nový rok je vždy rokom ďalších výziev, ale aj túžbou naplniť čo najviac svojich životných cieľov. Verím, že správnym stanovením priorít v každom dni, spolu s dostatkom húževnatosti, sa množstvo takýchto cieľov stane už v roku 2019 skutočnosťou pre každého z Vás. Je mojim želaním, aby sme všetci spoločne preniesli do nového roku všetko pozitívne, čo sa dosiahlo. Zároveň sa pokúsim v skratke naznačiť a priblížiť Vám, čo nás čaká v roku nadchádzajúcom, aké sú priority samosprávy mesta a aké projekty či zámery plánujeme pripraviť a realizovať.

Hlavnou zásadou, ktorou sa pri spravovaní mesta budeme riadiť je efektívne hospodárenie a sústredenie financií na prioritné programy. Budeme presadzovať transparentné riadenie financií vo všetkých oblastiach činnosti samosprávy. Budeme sa venovať starostlivosti o všetky skupiny obyvateľov, od najmenších až po seniorov. Aktívne sa zapojíme do získavania externých zdrojov, najmä z prostriedkov z fondov EÚ. Dôležitá bude aj oblasť bezpečnosti v našom meste. Podporovať budeme i naďalej kultúru a šport, predovšetkým mládežnícke kategórie. Osobitne želám pevné zdravie a veľa lásky a porozumenia našim seniorom, ktorí budovali naše mesto i celý región.

Do nového roku ostali aj nevyriešené veci, napríklad kúpalisko, avšak vždy nejde všetko tak rýchlo, ako by sme si priali. Pre tento projekt budeme hľadať čo najoptimálnejšie riešenie v konštruktívnom dialógu s občanmi a s odborníkmi, v snahe o získanie externých finančných zdrojov. Opravy a rekonštrukcie ciest v našom meste si každoročne vyžadujú nemalé finančné prostriedky, a práve preto bude potrebné vypracovať viacročný plán, zabezpečujúci vyhovujúcu dopravnú infraštruktúru v našom veľmi členitom a rozľahlom meste.

Do nového roku 2019 Vám prajem predovšetkým to najcennejšie a to je pevné zdravie, lásku, pohodu, vzájomnú toleranciu a porozumenie nielen v rodinách, ale aj na pracoviskách.

Šťastný a úspešný nový rok 2019 celému nášmu mestu Nová Baňa!
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800