en
Neprehliadnite


Stretnutia občanov u primátora mesta

Stretnutia občanov u primátora mesta

Primátor mesta vytvára pravidelný priestor na komunikáciu, týkajúcu sa tak problémov ako aj návrhov od občanov.  

Záujemcom o stretnutie je primátor mesta k dispozícii každú stredu v čase od 11,30 do 16,30 hod.  na mestskom úrade. Na stretnutie nie je potrebné ohlásiť sa vopred.

V prípade neprítomnosti primátora mesta v uvedenom čase bude občanom k dispozícii iný odborný pracovník mestského úradu.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881