en
Neprehliadnite


Vymedzený čas právničky pre občanov mesta Nová Baňa

Vymedzený čas právničky pre občanov mesta Nová Baňa

Právnička mesta je občanom bezplatne  k dispozícii na mestskom úrade každú stredu v čase od 14,00 hod. do 15,00 hod. Na stretnutie nie je potrebné sa vopred ohlásiť.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881