en
Neprehliadnite


Neprejazdné cesty

Neprejazdné cesty

V prípade neprejazdnosti ciest z dôvodu spadnutého stromu, prípadne inej kalamity na území mesta Nová Baňa je potrebné nahlásiť tento stav Technickým službám mesta Nová Baňa v čase od 7:00 do 15:00 na tel. č. 045/6856 003. Mimo pracovnej doby technických služieb, Hasičský a záchranný zbor Nová Baňa na tel. č. 045/68 57 222 alebo 150.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881