en
Neprehliadnite


Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

Mesto Nová Baňa zabezpečuje opatrovateľskú službu, ktorú môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v meste Nová Baňa na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona o sociálnych službách. Opatrovateľská služba sa spravidla poskytuje občanovi, ktorý nemá v meste Nová Baňa žiadnych príbuzných. Či je žiadateľ odkázaný na opatrovateľskú službu, posudzuje posudkový lekár na základe vyjadrenia zmluvného lekára žiadateľa, prípadne správ od odborných lekárov, ktorých žiadateľ navštevuje.

Potrebujete

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • potvrdenie o zdravotnom stave od zmluvného lekára
 • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientske centrum
 • Bc. Alena Jobbová, tel. č. 045/6782893,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozornenie

 • Opatrovateľská služba sa poskytuje v pracovných dňoch v dobe od 7,00 hod. do 15,30 hod. v domácnosti občana.
 • Fyzická osoba, ktorej sa poskytuje opatrovateľská služba, platí za ňu úhradu mestu vo výške 0,60 eur/hod. podľa počtu hodín poskytovania opatrovateľskej služby v mesiaci.

Legislatíva

 • zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
 • všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 17/2008 o opatrovateľskej službe zo dňa 10.12.2008 v znení VZN č. 15/2009 zo dňa 16.12.2009Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800