en
Neprehliadnite


Pridelenie nájomného bytu

Pridelenie nájomného bytu

Mesto Nová Baňa je vlastníkom nájomných bytov v bytovom dome A3 a A4 na ul. Pod sekvojou v Novej Bani, ktoré boli postavené s podporou štátu – príspevkom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a úverom Štátneho fondu rozvoja bývania SR. Tieto byty spravuje Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., ktorý s nájomníkmi uzatvára nájomné zmluvy. Žiadosti o pridelenie nájomného bytu posudzuje komisia rozvoja, sociálno – bytová pri MsZ v Novej Bani. Aby mohol byť žiadateľ o nájomný byt zaradený do zoznamu žiadateľov, musí spĺňať podmienku dostatočného príjmu. Jeho mesačný príjem a príjem osôb s ním bývajúcich nesmie byť vyšší ako je trojnásobok životného minima platného k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne. Mesačný príjem žiadateľa a osôb s ním bývajúcich zároveň nesmie byť nižší, ako je súčet ich životného minima a výšky nájomného a služieb spojených s bývaním.

Potrebujete

 • žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 • ročné zúčtovanie dane za predchádzajúci kalendárny rok (zamestnanec)
 • potvrdenie o podaní daňového priznania za predchádzajúci kalendárny rok (živnostník)
 • potvrdenia o ostatných príjmoch za predchádzajúci kalendárny rok (prídavky na deti, nemocenské dávky, dôchodkové dávky atď.)

Lehota na vybavenie

 • do 30 dní

Poplatok

 • bez poplatku

Kontakt

 • Mestský úrad, Námestie slobody 1, Klientske centrum
 • Ing. Mgr. Eliška Vallová, tel. č. 045/6782817,  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Upozornenie

 • Pri posudzovaní žiadostí sa berie do úvahy, či žiadateľ nemá nedoplatky voči mestu na miestnych daniach a na poplatku za komunálny odpad.
 • Do zoznamu sa nezaradia žiadatelia, ktorí už boli nájomníkmi mestského bytu a boli neplatičmi, ktorí porušujú dobré mravy a medziľudské vzťahy v meste, ktorí majú nájomný pomer k mestskému bytu rovnakej veľkosti.

Legislatíva

 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Nová Baňa č. 14/2008 zo dňa 20.11.2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom postavených s podporou štátu

 

Žiadosti a formuláre
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800