en
Neprehliadnite


Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019

Právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce podľa osobitných predpisov sú povinné do 15.02.2019 doručiť na MsÚ v Novej Bani Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 2019 (podľa skutočnosti roka 2018).
Bližšie informácie:
https://www.novabana.sk/16-ako-vybavit/93-povinnost-prevadzkovatelov-malych-zdrojov-znecistovania-ovzdusia
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881