en
Neprehliadnite


Vzájomná spolupráca pri čistení nášho mesta

Vzájomná spolupráca pri čistení nášho mesta

Je obdobie, kedy sa príroda okolo nás prebúdza zo zimného spánku a mnohým občanom nie je ľahostajné, že prostredie nášho mesta je znečistené rôznymi odpadkami, ktoré je v tomto čase najviac viditeľné. V tejto súvislosti sa objavujú dobrovoľné akcie organizované občianskymi združeniami (OZ) a dobrovoľníkmi zamerané na čistenie a upratovanie okolitej prírody. Takýto prístup občanov k spoločnému okoliu si mesto vysoko váži a chcelo by ju aj naďalej podporovať vzájomnou spoluprácou. Spolupráca medzi dobrovoľníkmi a mestom Nová Baňa pri čistení a pomoci okolitej prírode je veľmi dôležitá aj z pohľadu zodpovednosti za vyzbieraný odpad a spôsob, akým sa zber vykonáva.

V praxi to znamená, že mestom poverená zberová spoločnosť, Technické služby (TS) mesta Nová Baňa, môžu poskytnúť dobrovoľníkom a OZ pri čistení okolia mesta Nová Baňa vhodné prostriedky, ako rukavice, vrecia, farebné vrecia na separovaný zber a zároveň aj odvoz vyzbieraného odpadu, pretože obec je oprávnená podľa § 15 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu. Preto žiadame všetkých občanov, ktorí chcú týmto spôsobom pomôcť životnému prostrediu, aby nahlasovali plánované akcie TS mesta Nová Baňa na tel.č.: 045/6856 003 v primeranom predstihu, aby bolo možné dohodnúť všetky náležitosti ohľadom dobrovoľného zberu odpadkov.
Za pochopenie ďakujeme a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu pri zveľaďovaní nášho mesta.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881