en
Neprehliadnite


Ak správne triedime, svet je krajší

Ak správne triedime, svet je krajší

1. Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
2. Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
3. Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu zelená, papieru patrí modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:
4. Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
5. Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881