en
Neprehliadnite


Oznam - Nariadenie pre včelárov

Oznam - Nariadenie pre včelárov

Dňa 30.04.2019 bola na dvoch včelniciach v katastri Brehy potvrdená nákaza moru včelieho plodu. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Žiari nad Hronom v zmysle zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti nariadila pre včelárov opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho v katastri Brehy a Nová Baňa. Opatrenia sú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta Nová Baňa.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800