en
Neprehliadnite


Upozorňujeme na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií súvisiace s prípravou nového komplexného registra

Upozorňujeme na oznamovacie povinnosti mimovládnych organizácií súvisiace s prípravou nového komplexného registra

Ministerstvo vnútra SR v súvislosti s prípravou nového komplexného registra mimovládnych neziskových organizácií upozorňuje, že od 1. januára 2019 je platný a účinný zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií:
1. nadácie,
2. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby,
3. neinvestičné fondy,

4. občianske združenia,
5. odborové organizácie a organizácie zamestnávateľov,
6. organizácie s medzinárodným prvkom.
Všetky tieto neziskové organizácie majú povinnosť doplniť údaje o štatutárnom orgáne do registra mimovládnych neziskových organizácií do 30.6.2019.

Bližšie informácie k tlačovej správe: https://www.minv.sk/?tlacove-spravy-8&sprava=upozornujeme-na-oznamovacie-povinnosti-mimovladnych-organizacii-suvisiace-s-pripravou-noveho-komplexneho-registra

Informácie a formuláre sú dostupné na webovom sídle Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?registre-evidencie-zoznamy-informacie-o-registracii
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800