en
Neprehliadnite


Zákaz prejazdu vozidiel popred Základnú umeleckú školu v Novej Bani !

Zákaz prejazdu vozidiel popred Základnú umeleckú školu v Novej Bani !

Na základe ústnych podnetov zo strany občanov a Mestskej polície v Novej Bani, ktorá predmetný úsek monitoruje kamerovým systémom, bude z bezpečnostných dôvodov zabránené prejazdu vozidiel popred Základnú umeleckú školu (ZUŠ). Vstup do ZUŠ bude umožnený.
Upozorňujeme vodičov, že popred bránu ZUŠ nevedie miestna komunikácia - vozovka, je to spevnená plocha, vo vlastníctve mesta Nová Baňa, ktorá nie je prispôsobená prejazdu vozidiel.
Od 20.05.2019 do 19.07. 2019 platí na štátnej ceste III. triedy na ulici Kollárovej pred ZUŠ úplná uzávierka cesty z dôvodu rekonštrukcie odľahčovacej komory v telese cesty. Napriek možnosti obchádzky po iných miestnych cestách vodiči nerešpektujú uzávierku cesty a zvyšujúcimi prejazdmi popred ZUŠ v oboch smeroch ohrozujú deti navštevujúce ZUŠ a aj občanov prechádzajúcich týmto úsekom.
Za pochopenie riešenia danej situácie ďakujeme.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800