en
Neprehliadnite


Ocenenie najúspešnejších v oblasti športu za rok 2018

Ocenenie najúspešnejších v oblasti športu za rok 2018

Mesto Nová Baňa v novembri 2018 zverejnilo na svojej webovej stránke, ako aj v Novobanských novinách výzvu na podanie návrhov na najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018 v piatich kategóriách. Návrhy museli spĺňať určité kritériá, na základe ktorých hodnotiaca komisia, menovaná primátorom mesta, bodovacím systémom rozhodla, ktorí z nominovaných budú ocenení. Nominácie boli podané v troch kategóriách, a to jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov, jednotlivci seniori – od 19 rokov a zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci.

V kategórii jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov boli za dosiahnuté športové výsledky v roku 2018 ocenení Sheila Pšenáková a Samuel Kuruc, tanečný pár z Tanečno-športového klubu TIFFANY Nová Baňa, ktorí úspešne reprezentovali v štandardných a latinskoamerických tancoch. Ďalšou ocenenou bola Ema Műllerová, ktorá je členkou Stolnotenisového klubu Nová Baňa-Podlužany a dosiahla výborné výsledky v stolnom tenise, a tretím oceneným bol Tomáš Mikuška, ktorý je členom Športového klubu ATÓM LEVICE a úspešne reprezentuje v triatlone a akvatlone.

 V kategórii jednotlivci seniori – nad 19 rokov boli ocenení: Petra Vráblová, členka Športového klubu Hrabiny, ktorá klub úspešne reprezentovala na Národných pretekoch špeciálnych olympiád v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a na Majstrovstvách Slovenska Špeciálnych olympiád v atletike. Za významné pódiové umiestnenia bol ocenený Róbert Roth, ktorý sa karate venuje 12 rokov a je členom Športového klubu KARATE Nová Baňa. Tretím oceneným v tejto kategórii bol Milan Slančík, člen Športovo-streleckého klubu Žarnovica, ktorý dosiahol úspechy v streľbe z malokalibrovej pušky a malokalibrovej pištole, tiež v situačnej streľbe veľkokalibrová pištoľ 9 mm.

V kategórii zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci bol za svoj celoživotný prínos v oblasti športu ocenený Jozef Foťko.

Slávnostný ceremoniál oceňovania najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2018 sa uskutočnil dňa 18. 6. 2019 v obradnej sieni mesta Nová Baňa, na ktorom primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, ocenil dosiahnuté výsledky a športovcom poďakoval za vzornú reprezentáciu mesta v oblasti športu.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800