en
Neprehliadnite


Oznámenie o prevzatí kompostéra

Oznámenie o prevzatí kompostéra

Mesto Nová Baňa v týchto dňoch rozposiela Oznámenie o prevzatí kompostéra ako poštovú zásielku v rámci projektu Obstaranie záhradných kompostérov v meste Nová Baňa. Ide o oprávnenú cieľovú skupinu, teda tých občanov, ktorých sa nepodarilo zastihnúť v ich rodinných domoch od februára do júna 2019 prostredníctvom zamestnancov Technických služieb mesta Nová Baňa.

Týchto občanov žiadame o osobné prevzatie kompostéra na Technických službách mesta Nová Baňa počas pracovných dní v čase od 7.00 - 15.00 hod., najneskôr však do termínu 31.7.2019.

V prípade, že nemáte záujem prevziať kompostér, prosím nahláste to na Technických službách mesta Nová Baňa - 045/ 6856 003. 

 

Zároveň Vám ponúkame Návod na obsluhu kompostérov a príručku pre správne kompostovanie

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800