en
Neprehliadnite


Koncert Emila Struhára "Z melódie do melódie"

Koncert Emila Struhára "Z melódie do melódie"

Mesto Nová Baňa zorganizovalo 14. júla v rámci Kultúrneho leta 2019 koncert. Nedeľný podvečer sme strávili pri ľúbezných tónoch hudby Emila Struhára s hosťujúcim Jozefom Bištuťom.

Koncert pod názvom ,,Z melódie do melódie“ sa niesol v komornom duchu. Z dôvodu neistého počasia sme boli nútení presunúť podujatie z radničného parku do kina Vatra. Koncert otvorila Mgr. Katarína Volfová, všetkých privítala, predstavila účinkujúcich a divákom popriala krásny umelecký zážitok. Po úvodných slovách si mohli diváci počas koncertu vypočuť jemné melódie Emila Struhára a neskôr sa k nemu pridal Jozef Bištuť s krásnym spevom. Interpretovali známe aj menej známe diela rôznych hudobníkov. Tešíme sa na ďalší príjemný hudobný večer.

                                                                                                                                                             Veronika Volfová
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800