en
Neprehliadnite


Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Štefankova cesta, v časti Ištvanikovci

Čiastočná uzávierka miestnej komunikácie Štefankova cesta, v časti Ištvanikovci

Mesto Nová Baňa Vám oznamuje, že  Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť dňa 12.08.2019 začne s realizáciou výkopových prác na stavbe: „9536-Nová Baňa – Pod Matiášovým vrchom, zahustenie TS pod Matiášovým vrchom“ , podľa právoplatného stavebného povolenia vydaného mestom Nová Baňa. Predbežný termín ukončenia prác je do 14.augusta 2019.

Z dôvodu realizácie stavby dôjde k čiastočnej uzávierke miestnej komunikácie Štefankova cesta, v časti Ištvanikovci.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800