en
Neprehliadnite


Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou

Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou

Technické služby mesta Nová Baňa ako investor kapitálovej akcie „Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, na základe zmluvy o dielo č. 18/2019 oznamujú obyvateľom a širokej motoristickej verejnosti, že počnúc dňom 19.08.2019 až 01.09.2019 bude obmedzovaná premávka na tejto komunikácii. Obmedzenia budú vyznačené dopravným značením. Počas pokládky súvislým asfaltom bude komunikácia neprejazdná v celej dĺžke. O tomto dátume Vás budeme včas informovať.
V uvedenom termíne bude vykonané rozšírenie a súvislé asfaltovanie v úseku od križovatky Sedlova, nad Hrádzou, Viničná, po dom 552/12 nad Hrádzou. Dopravné obmedzenie bude až po križovatku Nad Hrádzou – Kútovská.
 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 26 Nová Baňa

+421 45 6782 800
+421 45 6782 881