en
Neprehliadnite


Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách

Na základe uzatvorenej zmluvy o dielo s BBRSC, a.s. oznamujeme motoristom a občanom mesta Nová Baňa, že dňom od 20. až 21. augusta 2019 pokračujú práce na oprave výtlkov na miestnych komunikáciách na úsekoch:  ul. Spojná, Kalvárska, Záhrbská, Nemocničná, Dodekova, Švantnerova, Hrádza, Pod Sekvojou, Čierny Lúh. Dotknuté úseky a ich obchádzky budú vyznačené dopravnými značkami.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800