en
Neprehliadnite


Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou

Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou

Technické služby mesta Nová Baňa ako investor kapitálovej akcie „Rekonštrukcia a rozšírenie miestnej komunikácie – ul. Nad Hrádzou, na základe zmluvy o dielo č. 18/2019 oznamujú obyvateľom a širokej motoristickej verejnosti, že  dňa 30-31.08.2019 bude prebiehať súvislé asfaltovanie na predmetnej ulici. V týchto dňoch bude miestna komunikácia neprejazdná. Doporučujeme občanom parkovať mimo svojho bydliska.

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800