en
Neprehliadnite


Mesto dalo zreštaurovať najcennejší dokument

Mesto dalo zreštaurovať najcennejší dokument

Veci a činy, ak nie sú napísané, zahalí tma a padnú do zabudnutia, avšak napísané akoby znovu ožili.“

 

V Radnej sieni Pohronského múzea sa 10. septembra 2019 konala slávnosť pri príležitosti obnovy historického dokumentu mesta, tzv. „metačnej listiny“. Vydal ju v roku 1355 uhorský kráľ Ľudovít I. Anjou, ktorý je vyobrazený aj na pôvodnom historickom erbe mesta Nová Baňa. Mali sme možnosť vidieť vzácny originál tohto dokumentu, ktorý je umiestnený v štátnom archíve, pracovisko Kremnica, osobne ho totiž priniesla PhDr. Valéria Solčániová.

Podľa nej je to pre mesto najcennejší dokument, vymedzujúci jeho chotárne hranice, vypovedajúci o začiatkoch jeho existencie.Zaujímavosťou listiny sú dve pečate, ktoré sa na nej nachádzajú. Prvú pečať vydal Ľudovít I. v roku 1355 pri potvrdení hraníc mesta. Záznam na listine hovorí, že neskôr pri svojich cestách pečať stratil, a tak, aby zabránil falšovaniu listín, nechal vyhotoviť novú. Metačnú listinu, ktorá bola potvrdená už pôvodnou, tak opatril aj novou pečaťou. Spôsob odborného reštaurovania a vytvorenia kópie, faksimile, tohto vzácneho dokumentu nám priblížil docent Ivan Galamboš, senior reštaurátor. Riaditeľka Pohronského múzea Mgr. Katarína Konečná prítomných počas slávnosti oboznámila s faktom, že originál metačnej listiny bol najprv uložený v novobanskom mestskom archíve a potom po archívnej reforme po roku 1960 prešiel do archívu v Kremnici, kde je doteraz. Primátor mesta Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, MBA, vo svojom príhovore skonštatoval, že: „Žijeme v dobe mnohých zmien, keď aj naše mesto dostáva novú tvár a má svoje významné miesto na mape regiónu. Táto metačná listina má tiež ambíciu byť pozvánkou do nášho mesta za poznávaním nielen jeho histórie a našich predkov, ale aj významne sa rozvíjajúceho cestovného ruchu. Treba poznať minulosť, pravdivo žiť prítomnosť a budúcnosť obohatiť novou náplňou a kvalitou.“

Podnet dať tejto listine dôstojnú podobu prišiel pred dvomi rokmi od Mgr. Ľudmily Rajnohovej, pri príležitosti dňa otvorených dverí v kremnickom archíve na tému remeslá a cechy v bývalých okresoch Kremnica a Nová Baňa. Minulé a súčasné vedenie mesta obnovu dokumentu financovalo z rozpočtu mesta a finančne ju podporila aj Ing. Jolana Petrášová.

Bol to výnimočný deň, mali sme možnosť pozrieť sa do histórie Novej Bane. V Radnej sieni Pohronského múzea sú zreštaurované nástenné maľby panovníkov, tiež sú tu umiestnené mestské pečate, ku ktorým teraz pribudne faksimile metačnej listiny, dokumentu, ktorý obohatí expozíciu múzea a v neposlednom rade priláka do nášho mesta mnohých návštevníkov.

 

Helena Trajteľová

 

FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

 
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800