en
Neprehliadnite


Asfaltovanie miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavova

Asfaltovanie miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavova

Technické služby mesta Nová Baňa oznamujú občanom, že na základe zmluvy o dielo začnú 11.11.2019 stavebné práce na kapitálovej akcii „Asfaltovanie miestnej komunikácie ul. Hviezdoslavova“. Predmetná miestna komunikácia bude bez dopravného obmedzenia. Stavebné práce budú vykonávané od rodinného domu č. 17 po rodinný dom č. 23.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800