en
Neprehliadnite


Mikulášska nádielka v Novej Bani

Mikulášska nádielka v Novej Bani

V predvečer sviatku svätého Mikuláša do kina Vatra prichádzalo veľa detí v sprievode svojich rodičov i starých rodičov. Všetci prišli privítať Mikuláša, ktorý zavítal do nášho mesta aj so svojimi pomocníkmi, anjelom a čertíkom Bertíkom. V detských tváričkách bolo vidieť radosť, no niekde v kútiku ich detskej duše driemal aj rešpekt z obávaného čerta.

S tým, že v Novej Bani máme usilovné a šikovné deti, sme sa pochválili aj Mikulášovi. Vystúpenie malých Mikulášikov z tanečnej prípravky Lienky pri centre voľného času spolu s Tatianou Lachkou prilákalo zvedavého čertíka Bertíka a anjelika, ktorí spolu s deťmi na javisku rozospievali a roztancovali aj ostatné deti, ba dokonca aj dospelákov.

Strach v detských očkách tak veľmi rýchlo pominul a vystriedalo ho očakávanie príchodu Mikuláša. Ten prišiel s vrecom plným sladkostí a mandarínok. Postupne sa pri ňom vystriedali všetky detičky a celý večer sa niesol vo veselej a priateľskej atmosfére. Na záver deti odmenili aj anjelik a čertík, ktorí im z balónikov vymodelovali zvieratká a pre chlapcov aj meče.

Po mikulášskej nádielke v kine Vatra všetkých ešte čakalo jedno veľké prekvapenie v podobe rozsvieteného vianočného stromčeka na námestí a svietiacej výzdoby v celom meste. Rozsvietená bola aj vyzdobená fontána v radničnom parku, o ktorú sa tento rok postarali študenti Gymnázia F. Švantnera.

 

Dagmar Lachká, MsÚ

FOTOGALÉRIA
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800