en




Neprehliadnite


Výzva na podanie návrhov

Výzva na podanie návrhov

na Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa za rok 2019

V rámci prezentácie športu Mesto Nová Baňa vyhlasuje najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov mesta Nová Baňa. Oceňuje ich vynikajúce výsledky a reprezentáciu mesta za rok 2019.
Na základe výsledkov podaných návrhov budú vyhlásení tí najúspešnejší, bez určenia poradia, v nasledovných kategóriách:

Kategórie na ocenenie:

1. Jednotlivci juniori – mládež do 19 rokov (3 ocenenia)
2. Jednotlivci seniori - od 19 rokov (3 ocenenia)
3. Kolektívy - mládež a dospelí (1ocenenie mládež, 1 ocenenie dospelí)
4. Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci (1ocenenýiodi60irokov,inebolidoposiaľ ocenený)
5. Tréner roka (1 ocenený)

Navrhnutí jednotlivci museli byť v roku 2019 registrovanými členmi klubu, ktorý má sídlo na území mesta Nová Baňa alebo s trvalým pobytom v meste Nová Baňa.

Kolektív môže byť hodnotený za podmienky, že má sídlo na území mesta Nová Baňa a reprezentuje mesto Nová Baňa.

Za športový kolektív sa považuje v kolektívnych športoch celé družstvo, v individuálnych športoch štafeta.
Kritériá pre nomináciu:

Jednotlivci:
- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
- účasť v reprezentačných výberoch Slovenska v medzinárodných a medzištátnych súťažiach
- účasť na OH, majstrovstvách sveta, Európy a iných svetových a európskych podujatiach.
Športový klub kolektívneho športu môže navrhnúť iba po jednom športovcovi družstva.

Kolektívy - mládež a dospelí:
- umiestnenie do 3. miesta v obvodných, regionálnych, krajských a republikových súťažiach
- účasť a umiestnenie vo svetových alebo európskych súťažiach.

Zaslúžilí funkcionári, tréneri a športovci:
- bývalí vynikajúci športovci, dlhoroční pracovníci a funkcionári v oblasti športu v rámci mesta Nová Baňa
- tréneri - dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, kolektívom alebo klubom so sídlom na území mesta Nová Baňa.

Tréner roka:
- dosiahnuté športové výsledky s jednotlivcami, kolektívom alebo klubom v danom roku, ktorý má sídlo na území mesta Nová Baňa.

Návrh na ocenenie musí obsahovať:
• základné údaje o navrhovanom: meno a priezvisko, trvalý pobyt (mesto), športový klub, názov podujatia ( Majstrovstvá SR, Európy a pod.), krajina, dátum
• druh športu, disciplína, kategória
• dosiahnutý výsledok – umiestnenie na podujatí s priloženou kópiou dokladu o dosiahnutom výsledku (výsledková listina, diplom)
• úroveň dosiahnutých výsledkov v súťaži (obvodná, regionálna, krajská...)
• fotografia v elektronickej podobe (zo športového zápolenia alebo na stupni víťazov).

Nominácie podávajú:

• športové kluby mesta Nová Baňa
• občania mesta Nová Baňa (návrh musí byť potvrdený športovým klubom, že športovec je členom športového klubu so sídlom na území mesta Nová Baňa, v prípade, že nie je členom športového klubu pôsobiaceho na území mesta musí mať trvalý pobyt v meste Nová Baňa.

Nominácia musí byť podaná na štandardizovanom formulári zverejnenom na web stránke www.novabana.sk do 15.marca 2020 na adresu: Mestský úrad Nová Baňa, oddelenie kultúry, športu, mládeže a vzdelávania, komunikácie a Informačného centra, Mestskej knižnice, Námestie slobody č. 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Anonymy a odkazy na webové stránky nebudú akceptované.




Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800