en
Neprehliadnite


Zabíjačkové hody

Zabíjačkové hody

V sobotu 1. februára v priestoroch rekreačného zariadenia Banský dvor mesto Nová Baňa v spolupráci s Poľovníckou spoločnosťou mesta Nová Baňa a Banským dvorom už po druhýkrát zorganizovalo pravé Zabíjačkové hody. Bolo krásne slnečné počasie, čo sem prilákalo rôznych návštevníkov – turistov, cyklistov a niektorí sa pohodlne doviezli autami. Hrala už osvedčená hudobná skupina REAX.

Vôkol sa šírila vôňa, v kotloch sa dovárala kapustnica aj poľovnícky guláš, Banský dvor podával chutné zabíjačkové dobroty, ako pečené mäso, klobásy, kašu, hurky... Mesto Nová Baňa poskytlo tak ako minulý rok zadarmo chlieb s masťou a cibuľou. Výbornú zabíjačkovú kapustnicu poskytli poľovníci pre prvých 100 návštevníkov. Účasť bola opäť vysoká. Pri chutnom jedle si staršia generácia určite zaspomínala na zabíjačky za svojich čias a príhody s nimi spojené. Niektorí spojili ochutnávku aj s príjemnou prechádzkou po okolí. Primátor mesta Branislav Jaďuď sa na záverprihovoril všetkým účastníkom, poďakoval organizátorom a vyjadril presvedčenie, že aj v budúcnosti sa budeme stretávať na podobných vydarených podujatiach.
Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800